PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Lactic Acid Bacteria - AP322001
Anglický název: Lactic Acid Bacteria
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Plocková Milada doc. Ing. CSc.
Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Záměnnost : P322001
Anotace -
Předmět je zaměřen na funkční vlastnosti, metabolismus a genetiku bakterií mléčného kvašení (BMK), pokroky a trendy v zákysových kulturách pro mlékárenské fermentace, na nové aplikace BMK v potravinářství, kosmetice a v preventivní medicíně a na metody selektivního stanovení BMK ve směsích.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát:

• nové poznatky o funkčních vlastnostech BMK, o jejich metabolitech a obranných mechanismech vůči bakteriofágům,

• možné způsoby potravinářských a nepotravinářských aplikací BMK,

• metody kontroly stability BMK v produktech.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Z:Lahtinen S., Ouwehand A.C., Salminen S., von Wright A.: Lactic Acid Bacteria, Microbiological and Functional Aspects, 4th ed., CRC Press, Boca Raton, London, New York, 2012.

D:Mozzi F., Raya R.R., Vignolo G.M.: Biotechnology of Lactic Acid Bacteria, Novel Applications, Wiley-Blackwell, Singapore 2010.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní opory -

Samostudium původních vědeckých pramenů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

• Charakteristika jednotlivých druhů BMK, aktuální taxonomie a bezpečnost.

• Metabolismus BMK a jeho regulace (sacharidy, EPS, proteolýza a katabolismus aminokyselin, citráty, antimikrobiálně a antivirově aktivní metabolity).

• Bakteriofágy BMK, obranné mechanismy BMK.

• Genetika BMK, vlastnosti vybraných geneticky modifikovaných kmenů BMK.

• Funkční vlastnosti BMK -probiotika, prebiotika, synbiotika.

• Nové aplikace BMK v potravinářství (produkce biologicky aktivních látek -vitaminů, bioaktivních peptidů).

• Aplikace BMK pro modulaci střevní mikroflóry (střevního imunitního systému), transformace cholesterolu, prevenci urovaginálních a respiračních infekcí.

• Klasické a molekulárně biologické metody stanovení BMK ve směsích.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Vstupní požadavky -

Magisterský studijní program zaměřený na potravinářské technologie, mikrobiologii, biochemii nebo chemii potravin.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (11.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha