PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bakterie mléčného kvašení - P322001
Anglický název: Lactic Acid Bacteria
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Plocková Milada doc. Ing. CSc.
Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Záměnnost : D322003
Je záměnnost pro: AP322001
Anotace -
Poslední úprava: Plocková Milada doc. Ing. CSc. (18.10.2018)
Předmět je zaměřen na funkční vlastnosti, metabolismus a genetiku bakterií mléčného kvašení (BMK), pokroky a trendy v zákysových kulturách pro mlékárenské fermentace, na nové aplikace BMK v potravinářství, kosmetice a v preventivní medicíně a na metody selektivního stanovení BMK ve směsích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)

Studenti budou znát:

• nové poznatky o funkčních vlastnostech BMK, o jejich metabolitech a obranných mechanismech vůči bakteriofágům,

• možné způsoby potravinářských a nepotravinářských aplikací BMK,

• metody kontroly stability BMK v produktech.

Literatura -
Poslední úprava: Plocková Milada doc. Ing. CSc. (18.10.2018)

Z:Lahtinen S., Ouwehand A.C., Salminen S., von Wright A.: Lactic Acid Bacteria, Microbiological and Functional Aspects, 4th ed., CRC Press, Boca Raton, London, New York, 2012.

D:Mozzi F., Raya R.R., Vignolo G.M.: Biotechnology of Lactic Acid Bacteria, Novel Applications, Wiley-Blackwell, Singapore 2010.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)

Samostudium původních vědeckých pramenů.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)

• Charakteristika jednotlivých druhů BMK, aktuální taxonomie a bezpečnost.

• Metabolismus BMK a jeho regulace (sacharidy, EPS, proteolýza a katabolismus aminokyselin, citráty, antimikrobiálně a antivirově aktivní metabolity).

• Bakteriofágy BMK, obranné mechanismy BMK.

• Genetika BMK, vlastnosti vybraných geneticky modifikovaných kmenů BMK.

• Funkční vlastnosti BMK -probiotika, prebiotika, synbiotika.

• Nové aplikace BMK v potravinářství (produkce biologicky aktivních látek -vitaminů, bioaktivních peptidů).

• Aplikace BMK pro modulaci střevní mikroflóry (střevního imunitního systému), transformace cholesterolu, prevenci urovaginálních a respiračních infekcí.

• Klasické a molekulárně biologické metody stanovení BMK ve směsích.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Plocková Milada doc. Ing. CSc. (18.10.2018)

Magisterský studijní program zaměřený na potravinářské technologie, mikrobiologii, biochemii nebo chemii potravin.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.09.2019)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)

Ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha