PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Quality of Raw Materials - AP324004
Anglický název: Quality of Raw Materials
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Čížková Helena doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P324004
Anotace -
Cílem předmětu Kvalita potravinářských surovin je studenty podrobně seznámit s hlavními tématy produkce, kvality a autenticity potravinářských surovin.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• přehled o potravinářských surovinách rostlinného a živočišného původu

• přehled v oblasti produkce a bezpečnosti potravinářských surovin

• schopnost posuzovat kvalitu potravinářských surovin pro potravinářský průmysl

• znalost o zbožíznalství vybraných potravinářských surovin

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Z: Dris R. editor: Crops, growth, quality and biotechnology, WFL Publisher, Helsinky Finland 2005, ISBN 952-91-8601-0

Z: Downey G. editor: Advances in Food Authenticity Testing, Elsevier, UK 2016, ISBN 978-0-08-100220-9

D: Prugar J. et al.: Kvalita rostlinných surovin, VÚPS, Praha ČR 2008, ISBN 978-80-86576-28-2

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní opory -

http://www.efsa.europa.eu/

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/

https://www.globalgap.org/uk_en/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujících, konzultace, samostatná práce na projektu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -
  • princip z farmy na vidličku, včetně všech jeho důsledků
  • kvalitativní aspekty vybraných potravinářských surovin (včetně minoritních)
  • možnosti hodnocení kvality a autenticity potravinářských surovin (vybrané analytické metody)
  • posklizňové změny s manipulace u vybraných potravinářských surovin
  • GlobalG.A.P. mezinárodní standard pro zemědělskou praxi

Náplň předmětu bude přizpůsobena tématu příslušné doktorské práce.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Hodnocení prezentace aktuálního tématu z oblasti kvality a autenticity potravinářských surovin.

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha