PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Anorganické nekovové materiály - B107001
Anglický název: Inorganic Non-Metallic Materials
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N107001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Přednášky přinášejí přehled základních typů této skupiny materiálů a jejich hlavních vlastností a seznamují studenty se základy fyzikálně chemických procesů, probíhajících při jejich výrobě.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Studenti budou umět:

Popsat strukturu anorganických nekovových materiálů

Popsat základní procesy při výrobě skla, keramiky, sklokeramiky a anorganických pojiv

Charakterizovat a definovat základní funkční vlastnosti anorganických nekovových materiálů

Literatura -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (07.02.2018)

Z:Matoušek J.: Anorganické nekovové materiály, skripta VŠCHT Praha 1992, ke stažení na www.usk.cz

D:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL/Alfa Praha 1988

D:Hanykýř V., Kutzendörfer J.: Technologie keramiky, Silikátový svaz Praha 2008 ISBN 978-80-86821-48-1

D:Shelby J.E.: Introduction to glass science and technology, The Royal Society of Chemistry 2005 ISBN 0-85404-639-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Matoušek J.: Anorganické nekovové materiály, skripta VŠCHT Praha 1992, ke stažení na www.usk.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (08.01.2018)

1. Základní typy a charakteristika anorganických nekovových materiálů, mikrostruktura a atomární struktura ANM

2. Užitné vlastnosti ANM v porovnání s kovovými a polymerními materiály

3. Fyzikálně chemický popis procesů při přípravě a použití ANM – ustálená a neustálená difúze

4. Fyzikálně chemický popis procesů při přípravě a použití ANM – nukleace a krystalizace, fázové přeměny, rozpouštění v taveninách a vodných roztocích

5. Fyzikálně chemický popis procesů při přípravě a použití ANM – kinetika a mechanismy reakcí v pevné fázi, slinování

6. Reologické typy hmot, reologické modely ANM

7. Schéma výroby skla, průmyslové vyráběná křemičitá skla a jejich složení

8. Fosforečná a boritá skla, oxynitridová skla, skla pro využití v medicíně

9. Vlastnosti skel v závislosti na složení

10. Schéma výroby keramiky, keramika z jílových surovin, žárovzdorné materiály

11. Inženýrská keramika – oxidová a neoxidová keramika

12. Užitné vlastnosti keramiky

13. Sklokeramika, princip přípravy, mikrostruktura, vlastnosti a použití

14. Anorganická pojiva, princip tuhnutí a tvrdnutí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Úvod do studia materiálů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (20.02.2018)

úspěšné absolvování ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha