PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Anorganické nekovové materiály - N107001
Anglický název: Inorganic Non-Metallic Materials
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B107001
Pro druh:  
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B107001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (31.07.2013)
Přednášky přinášejí přehled základních typů této skupiny materiálů a jejich hlavních vlastností a seznamují studenty se základy fyzikálně chemických procesů, probíhajících při jejich výrobě.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

Popsat strukturu anorganických nekovových materiálů

Popsat základní procesy při výrobě skla, keramiky, sklokeramiky a anorganických pojiv

Charakterizovat a definovat základní funkční vlastnosti anorganických nekovových materiálů

Literatura -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Z:Matoušek J.: Anorganické nekovové materiály, skripta VŠCHT Praha 1992, ke stažení na www.usk.cz

D:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL/Alfa Praha 1988

Studijní opory -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Matoušek J.: Anorganické nekovové materiály, skripta VŠCHT Praha 1992, ke stažení na www.usk.cz

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (13.02.2018)

absolvování ústní zkoušky

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Základní charakteristika a druhy anorganických materiálů

2. Fyzikálně-chemické principy výrobních procesů

3. Struktura, fázové složení a vlastnosti keramických materiálů

4. Základy technologie a hlavní druhy keramiky

5. Nové keramické materiály

6. Skelný stav - termodynamické a kinetické aspekty, strukt. modely

7. Základní procesy výroby a zpracování skel

8. Hlavní druhy anorganických skel

9. Nová anorganická skla

10. Sklokeramické materiály - princip výroby, typy a vlastnosti

11. Anorganické nekovové biomateriály

12. Skelné a keramické povlaky

13. Anorganická pojiva

14. Monokrystalické materiály

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Úvod do studia materiálů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha