PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní projekt aplikované chemie I - B110012
Anglický název: Laboratory Project of Applied Chemistry I
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tůma Jiří Ing. Ph.D.
Prerekvizity : B101004, B110005
Je prerekvizitou pro: B110013
 
VŠCHT Praha