PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Chemická informatika - B143001
Anglický název: Chemical Informatics
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111003, N143013, N143013A
Je záměnnost pro: AB143001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)
Předmět je zaměřen na získání základních nezbytných dovedností pro práci s odbornou chemickou literaturou, chemickými i multioborovými databázemi. Základní součástí je série "hands-on" cvičení, kde studenti získají praktické dovednosti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Studenti budou umět:

Rozumět základům odborného publikování včetně možností open-access

Hledat různé typy dokumenty - odborné články, knihy, e-knihy, patenty, normy; využívat základní knihovní služby, hledat v katalogu

Pracovat s referenčním manažerem, citovat odborné dokumenty

Používat základním způsobem citační, faktografické, strukturní a reakční databáze, sestavit dotaz za použití logických aj. operátorů a strukturních editorů

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Z: Jirát, J.; Nič, M.; Košata, B.; Dibuszová, E., Průvodce projektem z Chemické informatiky. 1st ed.; VŠCHT Praha: 2007. http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-672-2/, 978-80-7080-672-2

D: Chemical Information for Chemists: A Primer. Currano, J.; Roth D., Eds.; RSC Publishing, 2014. 978-1-78262-065-5, DOI:10.1039/9781782620655-00001

elektronicky: http://dx.doi.org/10.1039/9781782620655

D: Chemoinformatics. Gasteiger, J.; Engel, T., Eds. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA: Weinheim, 2004. 9783527601646, DOI:10.1002/3527601643

elektronicky: http://dx.doi.org/10.1002/3527601643

D: Šilhánek, J., Chemická informatika. 1st ed.; VŠCHT Praha: Praha, 2002. 80-7080-465-3

elektronicky: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-465-3/pages-img/

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. Jirat, J. Podklady k přednáškám a cvičením z Chemické informatiky. https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=63

2. Součková, A.; Dibuszová, E.; Znamenáček, J. Generátor citací vydavatelství VŠCHT Praha. http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Zápočet je udělován za vypracování projektu (hledání publikací, dat, ...), projekty jsou přidělovány individuálně.

Projekt je odevzdán elektronicky e-mailem vyučujícímu, jako příloha ve formátu PDF.

Kontrola projektu může trvat až týden, mimo semestr a zkouškové období i déle.

Sylabus -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (25.03.2019)

1. Seznámení s předmětem, tok informací a peněz ve vědě

2. Struktura odborného článku, typy odborných časopisů

3. Identifikátory publikací - ISBN, ISSN, DOI. Booleova algebra, Internetové vyhledávače

4. Citace, citační databáze: Web of Science, Scopus

5. Zápis struktury chemických sloučenin - spojovací tabulky, lineární zápisy, identifikátory

6. Chemical Abstracts - historie, struktura původního díla. SciFinder - úvod, bibliografické hledání

7. Chemical Abstracts - chemické sloučeniny - názvosloví, CAS RN, sumární vzorce. Bibliografická data u jednotlivých typů dokumentů. SciFinder - hledání strukturní a reakční

8. Beilstein a Gmelin - historie. Databáze Reaxys

9. Patenty - proces patentového řízení

10. Normy - vznik normy, typy norem. ČSN, ISO, CEN

11. Proces publikování - minulost, současnost, budoucnost. Open access

12. Autorské právo

13. Exkurze v Národní technické knihovně

14. Shrnutí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (09.02.2018)

Zápočet na základě vypracování projektu

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha