PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemická informatika - N111003
Anglický název: Chemical Informatics
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Košata Bedřich Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: N143013, AB143001, B143001, N111503
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura

http://www.any-ref.org/CHEMINF-1/

Šilhánek J.: Chemická informatika. 1. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2002. ISBN 80-7080-465-3

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-465-3/pages-img/

Poslední úprava: Jirát Jiří (28.02.2007)
Sylabus

1. Informace a informatika jako fyzikální a společenský fenomén.

2. Mechanismus šíření a uchovávání vědecko-technických informací.

3. Problematika popisu informace, indexování, rejstříky, systémy třídění.

4. Moderní infor.technologie, kódování, digitalizace,paměťové systémy.

5. Databázové systémy, základní pojmy, chemické a fyzik.chemické báze dat.

6. Obecná strategie a metodika vyhledávání informací.

7. Metodika rešeršní práce v chemii a příbuzných oborech.

8. Knihovny a jejich organizace.

9. Systém Chemical Abstracts Service, metodika využívání a další služby.

10. Chemická sloučenina a její struktura jako klíčový prvek chemických infor.

11. Reprezentace struktury v počítači, báze dat, vyhledávání informací o chem.reakcích.

12. Patent jako zdroj odborných informací, systémy informací a jejich vyhledávání.

13. Toxikologické, biotechnologické a ostatní chemické a informační zdroje.

14. Perspektivy dalšího vývoje, rozvoj síťových aplikací.

Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)
 
VŠCHT Praha