PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Programování v shellu - B143003
Anglický název: Programming in shell
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čech Petr Ing. Ph.D.
Záměnnost : N143081
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (14.02.2018)
Předmět je zaměřen na výuku programování v shellu - příkazovém interpretru operačního systému Linux. V sérii praktických cvičení se studenti naučí používat základní příkazy a pokročilé nástroje shellu. Získají dovednosti a osvojí si techniky psaní shellových skriptů pro automatizované a efektivní zpracování dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (12.02.2018)

Studenti budou umět:

  • Ovládat operační systémy s jádrem Linux pomocí příkazů shellu.
  • Psát skripty pro automatické a efektivní zpracování dat pomocí příkazové řádky shellu.
Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Z:Shah Steve, Soyinka Wale, Administrace systému Linux, 2007, 978-80-247-1694-7

D:William E. Shotts, The Linux Command Line: A Complete Introduction, 2012, 978-1593273897

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

http://www.abclinuxu.cz

http://www.root.cz

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Docházkový list. Řešení domácích úkolů.

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

1. Úvod. Příkazová řádka. Ovládání shellu. Práce s příkazy. Manuálové stránky a další dokumentace.

2. Manipulace se soubory a adresáři. Vyhledávání.

3. Vstup, výstup a přesměrování. Expansní operátory.

4. Uživatelská oprávnění.

5. Regulární výrazy.

6. Manipulace s textem.

7. Pokročilá transformace textu.

8. Struktura shellového skriptu. Sekvence příkazů.

9. Řídicí konstrukce podmínek a větvení.

10. Řídicí konstrukce cyklů.

11. Aritmetické výpočty a logické operace.

12. Pole.

13. Funkce.

14. Procesy. Archivace a komprese.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Zápočet za řešení pravidelných domácích úkolů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1,4 38
Účast na seminářích 2,6 74
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha