PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Programování v shellu - N143081
Anglický název: Programming in shell
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B143003
Pro druh:  
Garant: Čech Petr Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B143003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (14.02.2018)
Předmět je zaměřen na výuku programování v shellu - příkazovém interpretru operačního systému Linux. V sérii praktických cvičení se studenti naučí používat základní příkazy a pokročilé nástroje shellu. Získají dovednosti a osvojí si techniky psaní shellových skriptů pro automatizované a efektivní zpracování dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (29.03.2016)

Studenti budou umět:

Ovládat operační systémy s jádrem Linux pomocí příkazů shellu.

Psát skripty pro automatické a efektivní zpracování dat pomocí příkazové řádky shellu.

Literatura -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (29.03.2016)

Z:Shah Steve, Soyinka Wale, Administrace systému Linux, 2007, 978-80-247-1694-7

D:William E. Shotts, The Linux Command Line: A Complete Introduction, 2012, 978-1593273897

Studijní opory -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (14.02.2017)

http://www.abclinuxu.cz

http://www.root.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (17.02.2017)

1. Úvod. Příkazová řádka. Ovládání shellu. Práce s příkazy. Manuálové stránky a další dokumentace.

2. Manipulace se soubory a adresáři. Vyhledávání.

3. Vstup, výstup a přesměrování. Expansní operátory.

4. Uživatelská oprávnění.

5. Regulární výrazy.

6. Manipulace s textem.

7. Pokročilá transformace textu.

8. Struktura shellového skriptu. Sekvence příkazů.

9. Řídicí konstrukce podmínek a větvení.

10. Řídicí konstrukce cyklů.

11. Aritmetické výpočty a logické operace.

12. Pole.

13. Funkce.

14. Procesy. Archivace a komprese.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (25.03.2016)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Každý týden bude prostřednictvím e-learningového portálu (https://e-learning.vscht.cz) zadán domácí úkol. Lhůta pro odevzdání úkolu je 7 dní od jeho zadání. Z každého odevzdaného úkolu lze získat maximálně 5 bodů, celkem tedy 14 x 5 = 70 bodů. Nezadá-li vyučující v daném týdnu úkol, každý student automaticky získá 5 bodů. Za úkol odevzdaný po termínu se body nepřidělují. Chybějící body za neodevzdané nebo špatně vyřešené úkoly nelze nijak nahradit. Výsledná známka klasifikovaného zápočtu je pak stanovena podle následující bodové stupnice:

A : 65 - 70

B : 59 - 64

C : 53 - 58

D : 47 - 52

E : 41 - 46

F : 0 - 40

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1,4 38
Účast na seminářích 2,6 74
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha