PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř biochemie - B320005
Anglický název: Laboratory of biochemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 96 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Podzimek Tomáš Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : AB320005, N320014
Je záměnnost pro: AB320005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)
Studenti získají teoretické a praktické znalosti o biochemických laboratorních technikách, které jsou běžně používány ve výzkumné práci. Naučí se zvládnout základní operace nutné pro práci v biochemické laboratoři. Vyzkouší si především metody z oblasti isolace a analýzy neznámého vzorku.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Studenti budou umět:

používat základní biochemické techniky, které se používají v dnešním výzkumu. Naučí se například metody isolace různých biomolekul, jejich kvantifikaci, chromatografickou a elektroforetickou charakterizaci, dále pak studium enzymové kinetiky apod. Získané znalosti studenti využijí při řešení bakalářské nebo diplomové práce.

Literatura
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Praha 2005, ISBN 80-7080-586-2

A: Ruml T., Rumlová M., Pačes V., Genové inženýrství, Praha 2002, ISBN 80-7080-499-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Prezentace na Seminář z biochemie I

http://en.wikipedia.org/wiki/Chromatography

http://en.wikipedia.org/wiki/Antibody

http://en.wikipedia.org/wiki/SDS-PAGE

http://en.wikipedia.org/wiki/Dna_extraction

http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrophotometry

Návody na úlohy

http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=lab

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

1. Úvodní seznámení � správná laboratorní praxe

2. Elektroforetická separace aminokyselin a stanovení relativní molekulové hmotnosti proteinů pomocí SDS-PAGE elektroforézy

3. Dělení sacharidů a aminokyselin pomocí tenkovrstvé chromatografie

4. Izolace DNA z vepřové sleziny

5. Spektrofotometrické stanovení bílkovin a DNA vedle sebe

6. Titrace aminokyselin

7. Dělení látek gelovou filtrační chromatografií

8. Imunochemická detekce lektinu z arašídů v potravinových vzorcích

9. Separace lysozymu z vaječného bílku pomocí iontoměničové chromatografie

10. Studium enzymových vlastností trypsinu pomocí chromogenního substrátu

11. Imobilizace kvasinek do alginátového gelu

12. Závěrečný test

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Marková Michaela Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Studenti absolvují všechny laboratorní práce, vypracují všechny protokoly a úspěšně napíší závěrečný test.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha