PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř biochemie - N320014
Anglický název: Laboratory of biochemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B320005
Garant: Podzimek Tomáš Ing. Ph.D.
Marková Michaela Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: B320005, AB320005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti získají teoretické a praktické znalosti o biochemických laboratorních technikách, které jsou běžně používány ve výzkumné práci. Naučí se zvládnout základní operace nutné pro práci v biochemické laboratoři. Vyzkouší si především metody z oblasti isolace a analýzy neznámého vzorku.
Poslední úprava: Podzimek Tomáš (20.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

používat základní biochemické techniky, které se používají v dnešním výzkumu. Naučí se například metody isolace různých biomolekul, jejich kvantifikaci, chromatografickou a elektroforetickou charakterizaci, dále pak studium enzymové kinetiky apod. Získané znalosti studenti využijí při řešení bakalářské nebo diplomové práce.

Poslední úprava: Podzimek Tomáš (20.08.2013)
Literatura

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Praha 2005, ISBN 80-7080-586-2

A: Ruml T., Rumlová M., Pačes V., Genové inženýrství, Praha 2002, ISBN 80-7080-499-8

Poslední úprava: Podzimek Tomáš (20.08.2013)
Studijní opory -

Prezentace na Seminář z biochemie I

http://en.wikipedia.org/wiki/Chromatography

http://en.wikipedia.org/wiki/Antibody

http://en.wikipedia.org/wiki/SDS-PAGE

http://en.wikipedia.org/wiki/Dna_extraction

http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrophotometry

Návody na úlohy

http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=lab

Poslední úprava: Podzimek Tomáš (16.02.2017)
Sylabus -

1. Úvodní seznámení � správná laboratorní praxe

2. Elektroforetická separace aminokyselin a stanovení relativní molekulové hmotnosti proteinů pomocí SDS-PAGE elektroforézy

3. Dělení sacharidů a aminokyselin pomocí tenkovrstvé chromatografie

4. Izolace DNA z vepřové sleziny

5. Spektrofotometrické stanovení bílkovin a DNA vedle sebe

6. Titrace aminokyselin

7. Dělení látek gelovou filtrační chromatografií

8. Imunochemická detekce lektinu z arašídů v potravinových vzorcích

9. Separace lysozymu z vaječného bílku pomocí iontoměničové chromatografie

10. Studium enzymových vlastností trypsinu pomocí chromogenního substrátu

11. Imobilizace kvasinek do alginátového gelu

12. Závěrečný test

Poslední úprava: Podzimek Tomáš (06.02.2017)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha