PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Produkce potravinářských surovin - B324002
Anglický název: Production of Food Raw Materials
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Staré označení: PPS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N324002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Předmět je zaměřen na problematiku produkce jednotlivých potravinářských surovin. Diskutována je problematika samotné produkce, skladování, a posklizňových manipulací. Student je seznámen se základními kvalitativními parametry vybraných surovin, a to živočišného i rostlinného původu. Posluchači jsou seznámeni i s legislativními aspekty a zemědělskými standardy majícími vliv na produkci potravinářských surovin. Předmět posiluje informovanost o globálním přístupu k výrobě potravin dle přístupu „od farmy po vidličku“.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Studenti budou umět:

  • přehled o potravinářských surovinách rostlinného a živočišného původu
  • základního přehledu v oblasti produkce a bezpečnosti potravinářských surovin
  • schopnosti posuzovat kvalitu potravinářských surovin pro potravinářský průmysl
  • znalosti o zbožíznalství vybraných potravinářských surovin

Literatura -
Poslední úprava: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Z: Petr J., Louda F.: Produkce potravinářských surovin, VŠCHT, Praha, 1998, ISBN 80-7080-332-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

elektronické studijní materiály: https://e-learning.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D. (30.01.2018)

1. Úvod do problematiky potravinářských surovin, základní členění potravinářských surovin, historie a současnost zemědělství, zemědělská produkce, kvalita potravinářských surovin, zemědělství ČR

2. Sklizeň a skladování potravinářských surovin rostlinného původu, stanovení doby sklizně, snížení posklizňových ztrát, faktory ovlivňující skladovatelnost, skladování plodin

3. Obilniny, pšenice, ječmen, žito, oves, žitovec, kukuřice, rýže, proso a další minoritní obiloviny, pseudocereálie (pohanka, laskavec aj.)

4. Cukrodárné plodiny, cukrová řepa, cukrová třtina, minoritní cukrodárné plodiny, sladké plodiny (stévie aj.)

5. Škrobnaté a inulinové plodiny, brambor, tropické škrobnaté plodiny (maniok, batáty, jamy, taro aj.), inulinové plodiny (jakon, aj.)

6. Olejniny, tropické olejniny (palmy, sója aj.), řepka, slunečnice, hořčice, mák

7. Vinná réva a chmel

8. Ovoce a zelenina

9. Další minoritní plodiny (luskoviny, káva, kakao, čaj)

10. Užitkové vlastnosti hospodářských zvířat, domestikace, rozdělení plemen hospodářských zvířat

11. Produkce masa, chov skotu, ovcí, koz, prasat, drůbeže a ryb

12. Produkce mléka

13. Produkce vajec

14. Minoritní živočišné produkty (med, hmyz aj.)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D. (01.03.2018)

Složení zkoušky, sestávající z písemné a ústní části.

 
VŠCHT Praha