PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Rostlinné léky a tradiční medicina - B342006
Anglický název: Plant Remedies and Traditional Medicine
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 125 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr.
Záměnnost : N342025
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Předmět je určen studentům prvního a druhého ročníku bakalářského studia. Jeho cílem je poskytnout vhled do oblasti rostlinných léčiv, jak užívaných v tradiční medicíně např. formou galenických přípravků, tak rostlinných zdrojů pro izolaci lékových substancí. Chemické struktury aktivních látek jsou vysvětlovány na obecné úrovni, pro jejíž pochopení dostačuje středoškolská znalost chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)

Studenti budou umět:

Základní pojmy z oblasti přírodních léčiv a galenických přípravků

Základní typy farmakologických aktivit a reprezentativní příklady jejich botanických zdrojů

Orientovat se v odborné literatuře z oblasti fytofarmakologie a etnobotaniky

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.03.2018)

Z: Luděk Jahodář: Farmakobotanika - Semenné rostliny. Karolinum, Praha 2012. ISBN: 9788024620152

D: Pavel Valíček a kol.: Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia, Praha 2002. ISBN 80-200-0939-6

D: Pavel Valíček: Rostliny pro zdravý život. Start 2008. ISBN: 978-80-86231-40-2

Z: Luděk Jahodář: Léčivé rostliny v současné medicíně - Co Mathioli ještě nevěděl. Brain Team, Praha 2010. ISBN 978-80-87109-22-9

Studijní opory -
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)

Poznámky k přednáškám, učební text na webových stránkách ústavu

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.03.2018)

1. Historický úvod, základní koncept, literatura

2. Léky a lékové formy, galenika, mechanismus účinku

3. Alkaloidy, výskyt, typy, izolace

4. Alkaloidy, biologické účinky, použití a rizika

5. Monoterpeny, rostlinné oleje

6. Diterpeny, cytostatika, jedy

7. Triterpeny a rostlinné steroidy, karotenoidy

8. Srdeční glykosidy

9. Saponiny, kyanogenní glykosidy, glukosinoláty

10. Jednoduché fenolické sloučeniny, přírodní konzervanty a dezinfekční látky

11. Flavonoidy a lignany, fytoestrogeny

12. Tanniny, chinony

13. Rostlinné aminokyseliny a proteiny

14. Plevel nebo všelék? Souhrn kurzu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

 
VŠCHT Praha