PředmětyPředměty(verze: 892)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Rostlinné léky a tradiční medicina - N342025
Anglický název: Plant Remedies and Traditional Medicine
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B342006
Pro druh:  
Garant: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr.
Cihlářová Petra PharmDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: B342006
Anotace -
Poslední úprava: TAJ342 (26.11.2012)
Předmět je určen studentům prvního a druhého ročníku bakalářského studia. Jeho cílem je poskytnout vhled do oblasti rostlinných léčiv, jak užívaných v tradiční medicíně např. formou galenických přípravků, tak rostlinných zdrojů pro izolaci lékových substancí. Chemické struktury aktivních látek jsou vysvětlovány na obecné úrovni pro jejíž pochopení dostačuje středoškolská znalost chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ342 (26.11.2012)

Studenti budou umět:

Základní pojmy z oblasti přírodních léčiv a galenických přípravků

Základní typy farmakologických aktivit a reprezentativní příklady jejich botanických zdrojů

Orientovat se v odborné literatuře z oblasti fytofarmakoélogie a etnobotaniky

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ342 (01.10.2013)

A: Wood M.: The Book of Herbal Wisdom: Using Plants as Medicines, North Atlantic Books, 1997 (978-1556432323)

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)

Poznámky k přednáškám

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ342 (01.10.2013)

1. Historical introduction, basic concepts, literature

2. Drugs and drug forms, mechanisms of effect

3. Alkaloids, alkaloid types, occurrence, isolation

4. Alkaloids - compounds used and misused

5. Monoterpenes, plant essential oil

6. Diterpenes, cytostatics and poisons

7. Triterpenes and plant steroids, carotenoids

8. Cardiac glycosides

9. Saponins, cyanogenic glycosides, glucosinolates

10. Simple phenols, natural preservants and disinfection

11. Flavonoids and lignans, phyto estrogenes

12. Tannins, chinons

13. Plant amino acids and proteins

14. Weed or panacea? Course summary

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr. (19.11.2012)

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr. (19.11.2012)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha