PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do kriminalistiky - B402018
Anglický název: Fundamentals of criminology
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Straus Jiří prof. PhDr. DrSc.
Záměnnost : N320076
Anotace -
Studenti budou rozumět základům kriminalistiky, stopám, identifikaci, identifikaci osob, základní metody zajišťování a zkoumání stop.
Poslední úprava: Kubová Petra (31.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Základní principy a metody kriminalistiky, využití kriminalistických stop při identifikaci osob, základy identifikace. Pojem, předmět, systém kriminalistiky.

Poslední úprava: Kubová Petra (31.01.2018)
Literatura -

Z: Straus, J. a kol. Úvod do kriminalistiky. Plzeň: A. Čeněk, 2004. -

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická technika. Plzeň: A. Čeněk, 2008. -

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická taktika. Plzeň: A. Čeněk, 2008. -

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická metodika. Plzeň: A. Čeněk, 2008.

Poslední úprava: Kubová Petra (31.01.2018)
Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra (31.01.2018)
Sylabus -

1. Pojem, předmět, systém kriminalistiky.

2. Metody kriminalistické praxe.

3. Kriminalistické učení o trestném činu, učení o pachateli a oběti trestného činu.

4. Vymezení pojmu kriminalistická stopa a jejího obsahu.

5. Klasifikace kriminalistických stop.

6. Kriminalistická identifikace a její formy.

7. Základy zajišťování a zkoumání stop.

8. Metody, prostředky a postupy pro identifikační a neidentifikační zkoumání.

9. Základní kriminalisticko-technické a kriminalisticko-taktické metody.

10. Využití znalců a jiných odborníků v kriminalistické praxi.

11. Základy ohledání místa činu.

12. Teorie a praxe výslechu, konfrontace, rekognice.

13. Prověrky výpovědi, rekonstrukce a kriminalistického experimentu.

14. Obecné otázky metodiky vyšetřování.

Poslední úprava: Kubová Petra (31.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (31.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

V rámci předmětu student obhajuje individuální projekt a předmět je zakončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: Kubová Petra (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.2 34
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha