PředmětyPředměty(verze: 894)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do kriminalistiky - N320076
Anglický název: Fundamentals of criminology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Straus Jiří prof. PhDr. DrSc.
Je záměnnost pro: B402018, B320011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)
Studenti budou rozumět základům kriminalistiky, stopám, identifikaci, identifikaci osob, základní metody zajišťování a zkoumání stop.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)

Student bude umět:

Základní principy a metody kriminalistiky, využití kriminalistických stop při identifikaci osob, základy identifikace. Pojem, předmět, systém kriminalistiky.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)

Z: Straus, J. a kol. Úvod do kriminalistiky. Plzeň: A. Čeněk, 2004. -

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická technika. Plzeň: A. Čeněk, 2008. -

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická taktika. Plzeň: A. Čeněk, 2008. -

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická metodika. Plzeň: A. Čeněk, 2008.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.04.2016)
Sylabus -
Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)

1. Pojem, předmět, systém kriminalistiky.

2. Metody kriminalistické praxe.

3. Kriminalistické učení o trestném činu, učení o pachateli a oběti trestného činu.

4. Vymezení pojmu kriminalistická stopa a jejího obsahu.

5. Klasifikace kriminalistických stop.

6. Kriminalistická identifikace a její formy.

7. Základy zajišťování a zkoumání stop.

8. Metody, prostředky a postupy pro identifikační a neidentifikační zkoumání.

9. Základní kriminalisticko-technické a kriminalisticko-taktické metody.

10. Využití znalců a jiných odborníků v kriminalistické praxi.

11. Základy ohledání místa činu.

12. Teorie a praxe výslechu, konfrontace, rekognice.

13. Prověrky výpovědi, rekonstrukce a kriminalistického experimentu.

14. Obecné otázky metodiky vyšetřování.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha