PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Disperzní systémy II - B409013
Anglický název: Dispesions systems II
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kosek Juraj prof. Dr. Ing.
Štěpánek František prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N409072
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Předmět obsahuje obtížnější témata z chemicko-inženýrské teorie dispersních systémů. Kromě běžných dispersí jsou v předmětu zpracovány také polymerní systémy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Po absolvování předmětu budou studenti:

1. Rozumět řadě teoretických konceptů dispersních systémů - charakterizace, příprava, modely.

2. Schopni navrhovat metody přípravy dispersních systémů.

3. Rozumět souvislostem mezi charakteristikami dispersí a aplikačními vlastnostmi.

4. Schopni aplikovat své znalosti o polymeracích.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Z: Young R.J., Lovell P.A.: Introduction to Polymers (3rd edition), CRC Press (2011). ISBN-13: 978-0-8493-3929-5.

Z: Hunter R.J.: Introduction to Modern Colloid Science, Oxford University Press (1996). ISBN: 0-19-855386-2.

D: Hinds W.C.: Aerosol Technology, Wiley (1999). ISBN-13: 978-0-471-19410-1.

D: Mewis J., Wagner N.J.: Colloidal Suspension Rheology, Cambridge Univ. Press (2012). ISBN-13: 978-0-521-51599-3.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Prezentace budou poskytnuty po přednáškách.

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Přednášky a cvičení.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Dva testy v průběhu semestru. Ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

1. Difuze v systému inertních částic. Maxwell-Boltzmannova distribuce rychlostí. Brownův pohyb a difuze. Stokesovova-Einsteinova rovnice.

2. Míchání a segregace částic. Mechanismy segregace a statistická charakterizace nehomogenity směsi. Metody redukce nehomogenity směsi.

3. Elektrostatické interakce částic v plynně-dispersních systémech. Různé mechanismy nabíjení prášků. Dynamika disipace elektrostatického náboje.

4. Atmosférické aerosoly. Vliv aerosolů na zdraví. Zachytávání malých částic v dýchacích cestách. Aerosoly a nebezpečí výbuchu.

5. Koagulace. Obecný kvalitativní popis polydispersní koagulace. Koagulace řízená difuzí a gradientem rychlostního pole. Nevratná a vratná koagulace.

6. Struktura materiálů a transport tepla na mikro a nano-měřítku. Transport tepla v nano-pórech. Mikro-tepelné trubice. Aerogely a jejich příprava.

7. Rheologie a tixotropie koloidních a dispersních systémů. Modifikátory viskozity. Visko-elasticita. Barvy a laky: rheologie, odpařování rozpouštědla, vznik homogenní vrstvy.

8. Membránové separace. Plynová permeace, pervaporace, dialýza, revezní osmóza, elektrodialýza.

9. Membránové separace. Struktura membrán pro jednotlivé typy separací.

10. Příprava potravinářských disperzí. Zmrzlina. Mléčné výrobky. Solvatace v roztocích silných elektrolytů. Hydratace bílkovin, jejich vsolování a vysolování.

11. Příprava nano-strukturovaných materiálů metodou koloidního templátování.

12. Polymery jako dispersní systémy. Distribuce délek řetězců a další charakteristiky.

13. Model polykondenzace. Flory-Schulzova distribuce délek řetězců.

14. Mechanismus volně-radikálové polymerace.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Dispersní systémy I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha