PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy mikroprocesorové techniky - B445015
Anglický název: Fundamentals of Microprocessor Technology
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Kohout Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445086
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět seznamuje s architekturou a technikou programování určité třídy mikroprocesorů. Cvičení probíhá v moderní, nově vybavené laboratoři na mikroprocesorových deskách s využitím uživatelsky přívětivého vývojového prostředí, vhodného jak pro výukové účely, tak pro zkušené návrháře. Studenti jsou seznámeni s jazykem symbolických adres, složitější aplikace je možno programovat v jazyce C/C++. Nejsou nutné žádné prerekvizity. Výhodou jsou znalosti základů algoritmizace a jazyka C.
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. se orientovat v architektuře určité třídy mikroprocesorů

2. vysvětlit metody zobrazení informace v paměti mikroprocesoru

3. používat základní techniky programování v assembleru

4. ovládat základní vestavěné periferie mikroprocesoru

5. měřit některé neelektrické veličiny pomocí senzorů a komunikovat s nadřazeným PC

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Literatura -

Z:Váňa V.,Začínáme s mikrokontrolery HC08,Technická Literatura BEN,2003,8073001241

Z:Doughman G.,Programming the Motorola 68HC12 Family,Annabooks,USA,2000,8583915600

D:Herout P.,Učebnice jazyka C,Kopp,2010,9788072323838

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Studijní opory -

www.freescale.com - HCS08 Family, Reference Manual

www.freescale.com - M68HCS08 Microcontrollers, Data Sheet

Sylaby - poskytované studentům přihlášeným na předmět

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Metody výuky

Přednášky.

Laboratoře.

Projekt, individuální konzultace.

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Požadavky pro získání zápočtu:

Aktivní účast na seminářích. Vypracování a obhajoba tří samostatných programů, které demonstrují schopnost programování v assembleru a schopnost ovládání základních vestavěných periferií mikroprocesoru.

Požadavky pro získání bodového hodnocení u zkoušky:

Písemný test a ústní zkouška. Bodové hodnocení 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Sylabus -

1. Architektura mikroprocesorů.

2. Zobrazení dat v mikroprocesoru,kódování dat, registr, paměť.

3. CPU, řadič, operační paměť, vnitřní registry, zásobník.

4. Vývojové prostředky pro programování mikroprocesorů. (P&E Micro, CodeWarrior, Procesor Expert)

5. Zpracování instrukce mikropočítačem, programovací jazyk Assembler.

6. Instrukční soubor, adresovací metody. Techniky programování v Assembleru.

7. Analogové a číslicové periferní obvody vestavěných řídicích systémů.

8. Vzájemná komunikace procesoru a periferií na vývojové desce pomocí paralelních V/V zařízení mikroprocesoru.

9. Analogové periferní obvody mikroprocesoru.

10. Čitače a časovače mikroprocesoru - generování časového intervalu pomocí časovače.

11. Resety a interrupty. Ochranné obvody. Přerušovací systém mikroprocesoru, obsloužení přerušení.

12. Čitače a časovače mikroprocesoru - využití časovacích funkcí OC, IC, PWM.

13. Ovládání sériového komunikačního modulu. Komunikace s nadřazeným PC.

14. Princip měření neelektrických veličin pomocí externích čidel.

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Algoritmizace a programování

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování a obhajoba tří samostatných programů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Poslední úprava: Soušková Hana (31.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha