PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Základy mikroprocesorové techniky - N445086
Anglický název: Fundamentals of Microprocessor Technology
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B445015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět seznamuje s architekturou a technikou programování určité třídy mikroprocesorů. Cvičení probíhá v moderní, nově vybavené laboratoři na mikroprocesorových deskách s využitím uživatelsky přívětivého vývojového prostředí, vhodného jak pro výukové účely, tak pro zkušené návrháře. Studenti jsou seznámeni s jazykem symbolických adres, složitější aplikace je možno programovat v jazyce C/C++. Nejsou nutné žádné prerekvizity. Výhodou jsou znalosti základů algoritmizace a jazyka C.
Poslední úprava: Soušková Hana (15.05.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. se orientovat v architektuře určité třídy mikroprocesorů

2. vysvětlit metody zobrazení informace v paměti mikroprocesoru

3. používat základní techniky programování v assembleru

4. ovládat základní vestavěné periferie mikroprocesoru

5. měřit některé neelektrické veličiny pomocí senzorů a komunikovat s nadřazeným PC

Poslední úprava: Soušková Hana (12.11.2012)
Literatura -

Z:Váňa V.,Začínáme s mikrokontrolery HC08,Technická Literatura BEN,2003,8073001241

Z:Doughman G.,Programming the Motorola 68HC12 Family,Annabooks,USA,2000,8583915600

D:Herout P.,Učebnice jazyka C,Kopp,2010,9788072323838

Poslední úprava: Soušková Hana (16.11.2012)
Studijní opory -

www.freescale.com - HCS08 Family, Reference Manual

www.freescale.com - M68HCS08 Microcontrollers, Data Sheet

Sylaby - poskytované studentům přihlášeným na předmět

Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)
Metody výuky

Přednášky.

Laboratoře.

Projekt, individuální konzultace.

Poslední úprava: Soušková Hana (16.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Požadavky pro získání zápočtu:

Aktivní účast na seminářích. Vypracování a obhajoba tří samostatných programů, které demonstrují schopnost programování v assembleru a schopnost ovládání základních vestavěných periferií mikroprocesoru.

Požadavky pro získání bodového hodnocení u zkoušky:

Písemný test a ústní zkouška. Bodové hodnocení 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Poslední úprava: Soušková Hana (05.11.2012)
Sylabus -

1. Architektura mikroprocesorů.

2. Zobrazení dat v mikroprocesoru,kódování dat, registr, paměť.

3. CPU, řadič, operační paměť, vnitřní registry, zásobník.

4. Vývojové prostředky pro programování mikroprocesorů. (P&E Micro, CodeWarrior, Procesor Expert)

5. Zpracování instrukce mikropočítačem, programovací jazyk Assembler.

6. Instrukční soubor, adresovací metody. Techniky programování v Assembleru.

7. Analogové a číslicové periferní obvody vestavěných řídicích systémů.

8. Vzájemná komunikace procesoru a periferií na vývojové desce pomocí paralelních V/V zařízení mikroprocesoru.

9. Analogové periferní obvody mikroprocesoru.

10. Čitače a časovače mikroprocesoru - generování časového intervalu pomocí časovače.

11. Resety a interrupty. Ochranné obvody. Přerušovací systém mikroprocesoru, obsloužení přerušení.

12. Čitače a časovače mikroprocesoru - využití časovacích funkcí OC, IC, PWM.

13. Ovládání sériového komunikačního modulu. Komunikace s nadřazeným PC.

14. Princip měření neelektrických veličin pomocí externích čidel.

Poslední úprava: Soušková Hana (18.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Algoritmizace a programování

Poslední úprava: Soušková Hana (12.11.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování a obhajoba tří samostatných programů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Poslední úprava: Soušková Hana (31.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 25
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha