PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Výtvarné cvičení I - B700014
Anglický název: Art Practice I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Garant: Krajíček Milan MgA.
Friebelová Iveta Mgr. Dis
Jašková Alina ak. Mal.
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických studiích objektů a jejich detailů podle specializace studenta.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Studenti budou ovládat kresebné, plastické studie nebo technické dokumentace dle předlohy včetně detailů pro restaurování uměleckořemeslných děl dle specializace studenta.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Student bude umět vytvořit grafický záznam i rekonstrukci vzoru a techniky, zvládá řemeslo ve všech jeho základních tezích a je připraven zvládnout

i jeho historické nebo regionální zvláštnosti, aplikovat postupy tradičních řemeslných technik při restaurování textilií.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovových materiálů
 • využívat své grafické a výtvarné a modelační dovednosti při restaurování památek
 • provést výtvarnou, grafickou a plastickou studii objektů a jejich detailů

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Z: LOSOS, L. Techniky malby. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-46-8

Z: SLÁNSKÝ, B. Technika malby I. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953.

Z: SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X

Z: TEISSIG, K. Techniky kresby. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-49-2

D:HANUŠ, K. O barvě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969.

D: KUBIČKA, R., ZELINGER, J. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7

D: Malířské umění od A do Z: dějiny malířského umění od počátků civilizace. Praha : Rebo, 1995. ISBN 80-85815-20-6

D: PARRAM�N, J. M. Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

D: POKORNÁ, M. Kaligrafie: krása písma. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0293-9 2005

D: RUHRBERG, K., Schneckenfurger, M., Frickeová, Ch., Honnef, K., WALTER, I. F. Umění 20. století. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8

D:TEISSIG, K., HRDINA, I. O kresbě: základy kreslířských technik. Praha: Mladá fronta, 1982.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Studijní materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Náplň předmětu je volena dle specializace.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
 • Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky ornamentiky.
 • Příprava kresebného a plastického motivu pro galvanoplastiku a reliéfu pro tepání.
 • Kresebná studie historického předmětu dle reálné předlohy.
 • Technické kreslení - výkres památky z kovu s předepsanými náležitostmi technického výkresu.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
 • Kresebné osvojování tvaru, plasticity, perspektivy.
 • Kresebné osvojování studie lebky člověka; studie lebky zvířete, přírodnin.
 • Kresba tužkou, rudkou, uhlem.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:
 • Studijní kresby a stylizace rostlin
 • Stylizace rostlin na textiliích
 • Stylizace figur
 • Studie figurální stylizace na historických textiliích
 • Studie textilních přízí
 • Studie textilních technik

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce a odevzdané úkoly dle zadání.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha