PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výtvarné cvičení I - N700016
Anglický název: Art Practice I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Garant: Sedmík Josef ak.mal.
Krajíček Milan MgA.
Jašková Alina ak. Mal.
Záměnnost : Z700016
Je záměnnost pro: B700014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických studiích objektů a jejich detailů podle oboru studenta.
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 využívat své grafické a výtvarné a modelační dovednosti při restaurování památek

 provést výtvarnou, grafickou a plastickou studii objektů a jejich detailů

dle studijního oboru.

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Z: LOSOS, L. Techniky malby. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-46-8

Z: SLÁNSKÝ, B. Technika malby I. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953.

Z: SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X

Z: TEISSIG, K. Techniky kresby. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-49-2

D:HANUŠ, K. O barvě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969.

D: KUBIČKA, R., ZELINGER, J. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7

D: Malířské umění od A do Z: dějiny malířského umění od počátků civilizace. Praha : Rebo, 1995. ISBN 80-85815-20-6

D: PARRAM�N, J. M. Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

D: POKORNÁ, M. Kaligrafie: krása písma. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0293-9 2005

D: RUHRBERG, K., Schneckenfurger, M., Frickeová, Ch., Honnef, K., WALTER, I. F. Umění 20. století. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8

D:TEISSIG, K., HRDINA, I. O kresbě: základy kreslířských technik. Praha: Mladá fronta, 1982.

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Studijní opory -

Studijní materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Studie rostliny, rostlinný ornament

Realistická studie podle přírodní předlohy; studie 8 vybraných rostlinných ornamentů používaných v historickém vývoji

Odevzdání 1 výkresu A2; studijní materiál: Ornamentika, VOŠ Turnov

Studie přírodniny, portrét v kovu

Realistická studie přírodních prvků a portrétu aplikovaných na památkách z kovů dle vlastního výběru (sbírky, muzea, knihovny)

Odevzdání 1 výkresu A2

Studie vybraných ornamentů

Studie 75 vybraných historicky nejpoužívanějších ornamentů

Odevzdání 5 výkresů A2; studijní materiál: Ornamentika, VOŠ Turnov

Interní studijní materiál, 4,5 GB v doc.

Studie zvěrných germánských stylů

Teoretické nastudování vývoje germánských a vikinských zvěrných

stylů, výtvarné zpracování s označením jednotlivých druhů

Odevzdání 2 výkresů A2; studijní materiál: Ornamentika, VOŠ Turnov

Celkem odevzdání 9 výkresů A2

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka.

2. Realistické studie dle předlohy v počtu 9ks formátu A2

3. Domácí práce - studie dle zadání v počtu 10ks formátu A2

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:

Vypracování zadaných úkolů.

Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)
Sylabus -

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
 • Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky ornamentiky.
 • Příprava motivu pro niello, reliéfu pro galvanoplastiku, reliéfu pro tepání, reliéfu pro aplikaci v glyptice.
 • Grafické a plastické osvojování studie lebky člověka; studie lebky zvířete.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

 • Kresebné osvojování tvaru, plasticity, perspektivy.
 • Kresebné osvojování studie lebky člověka; studie lebky zvířete, přírodnin.
 • Kresba tužkou, rudkou, uhlem.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:
 • Studijní kresby a stylizace rostlin
 • Stylizace rostlin na textiliích
 • Stylizace figur
 • Studie figurální stylizace na historických textiliích
 • Studie textilních přízí
 • Studie textilních technik

Poslední úprava: TAJ148 (07.09.2012)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha