PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Odborný anglický jazyk B - B834002
Anglický název: Professional English Language B
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 32 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Matesová Hedvika Ing. Mgr.
Záměnnost : N834002A, N834009, N834009A
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je rozvíjet komunikativní dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka, zdokonalit již osvojené gramatické a lexikální jazykové prostředky. Tematické okruhy zahrnují potraviny, léčiva, materiály, paliva a energie, technologie životního prostředí a chemické inženýrství. Zvláštní kapitola je věnována zpracování prezentace.
Poslední úprava: Pokorná Markéta (14.09.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • popsat proces, pracovat s grafickým znázorněním dat
  • prezentovat odborné téma, jež se vztahuje ke studovanému oboru
  • pracovat s odborným textem, interpretovat texty a poslechové materiály

Poslední úprava: Pokorná Markéta (14.09.2022)
Literatura -

R: English for Chemists II (ke stažení v e-learningu)

D: Sowton C.,Hewings M.,Cambridge Academic English,Student´s Book, Cambridge University Press,2012, 9780521165204

D: Jacques C.,Technical English 4,Course Book,Pearson Education Limited,2011, 9781408229552

D: Key Words for Chemical Engineering, HarperCollins Publishers, 2013, 9780007489770

D: Armer T. and Day J.,Cambridge English for Scientists, Cambridge University Press, 2011,9780521154093

D: West C.,Recycling Advanced English,Georgian Press,2009, 9780521140737

D: Murphy R.,English Grammar in Use, Cambridge University Press,2012, 9780521189392

Poslední úprava: Pokorná Markéta (14.09.2022)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/index.php?categoryid=43

Poslední úprava: Matesová Hedvika (06.06.2024)
Metody výuky -

Výuka probíhá formou semináře.

Poslední úprava: Kruteková Jana (02.03.2018)
Sylabus -

1. Presentations

2. Food Analysis

3. Food Preservation and Biotechnologies

4. Administration and Function of Drugs

5. Drug Discovery and Development

6. Types and Properties of Materials

7. Materials of the Future

8. Energy Sources

9. Fuels

10. Water Technology

11. Waste Technology

12. What is Chemical Engineering

13. Chemical Engineering Jobs and Projects

14. Revision

Poslední úprava: Pokorná Markéta (14.09.2022)
Studijní prerekvizity -

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Poslední úprava: Kruteková Jana (26.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

K udělení zápočtu je nutné získat 50 bodů z celkových 70 bodů. Body student získá za napsání zápočtového testu (max. 50 b.), aktivní účast v hodinách (max. 10 b.), přípravu a odprezentování miniprezentace (max. 3 b.) a domácí přípravu (max. 7 b.).

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z ústní části a z prezentace. V ústní části studenti musí prokázat schopnost prezentovat odborné téma a zodpovědět dotazy a dále porozumět neznámému odbornému textu a diskutovat o něm. Před složením zkoušky je nutné mít splněný zápočet z OAJ A a OAJ B.

Poslední úprava: Matesová Hedvika (30.04.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 2 28 / 56
 
VŠCHT Praha