PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Dnes 27.1.2020 mezi 16.00 a 23.00. bude probíhat nutná aktualizace systému, kdy může docházet k výpadkům SIS. Prosíme o přizpůsobení práce této skutečnosti.

 

Děkujeme za pochopení.

Pedagogické oddělení

Odborný anglický jazyk II - N834009
Anglický název: Professional English Language II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 604 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kruteková Jana Mgr.
Dolejšová Ivana PhDr.
Novotná Jana PhDr.
Záměnnost : N834002A, N834009A, N834011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (01.03.2016)
Cílem předmětu je rozvíjet komunikativní dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka, zdokonalit již osvojené gramatické a lexikální jazykové prostředky. Tematické okruhy zahrnují potraviny a jejich zpracování, výrobu a použití léčiv, vlastnosti materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (01.03.2016)

Studenti budou umět :

  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • popsat proces, pracovat s grafickým znázorněním dat
  • prezentovat odborné téma, jež se vztahuje ke studovanému oboru

Literatura -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (22.06.2016)

R: materiály připravené Katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Sowton C.,Hewings M.,Cambridge Academic English,Student´s Book, cambridge University Press,2012, 9780521165204

D: Jacques C.,Technical English 4,Course Book,Pearson Education Limited,2011, 9781408229552

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ834 (11.11.2012)

www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (01.03.2016)

1. Úvod do studia předmětu. Struktura a příprava prezentace.

2. Potraviny: Metody konzervování potravin.

3. Potraviny: Aditiva. Vyjádření plného/částečného souhlasu/nesouhlasu.

4. Potraviny: Geneticky modifikované potraviny.

5. Potraviny: Nanotechnologie při výrobě a zpracování potravin. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření množství a počtu

6. Léky a léčiva: farmakologie - farmakokinetika a farmakodynamika. Podmínkové věty.

7. Léky a léčiva: Aplikace léků.

8. Léky a léčiva: Farmaceutický průmysl, léky a jejich vývoj. Nepravidelné tvary množného čísla u podstatných jmen řeckého a latinského původu.

9. Léky a léčiva: Léky a závislost, působení léků na lidský organismus. Popis léku.

10.Materiály: Polymery a chytré materiály - definice, popis.

11.Materiály: Aerogely. Pokyny pro výrobu materiálu.

12.Materiály: Grafen. Porovnání vlastností různých materiálů. Modální slovesa.

13.Materiály: Restaurování. Tvary a popis dvojrozměrných a trojrozměrných objektů. Výklad grafů.

14.Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (07.04.2016)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 20
Průběžné a zápočtové testy 15
Ústní zkouška 15

 
VŠCHT Praha