PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Databáze v chemické a forenzní analýze - M143014
Anglický název: Databases in Chemical and Forensic Analysis
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Raich Ivan doc. Dr. Ing.
Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Uhlíková Tereza Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N143043
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.01.2018)
Předmět je zaměřen na seznámení s forenzními databázemi, s důrazem na chemické, biochemické a materiálově zaměřené.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.01.2018)

Studenti budou umět:

Orientovat se v existujících forenzních databázích

Rozumět principům získávání, úpravy a vkládání dat do těchto databází, vědět, jaké vlastnosti/charakteristiky jsou v určitých typech databází dostupné

Vyhledávat údaje v demonstračních verzích vybraných databází

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.01.2018)

Z: James, S. H., & Nordby, J. J. (2009). Forensic science: An introduction to scientific and investigative techniques 3rd ed. Boca Raton: CRC Press. ISBN: 1420064932

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.01.2018)

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.01.2018)

1. Obecný úvod do databází

2. Obecný úvod do databází II

3. Obecný úvod do databází III

4. Technické prostředky pro bezpečný a šifrovaný přístup k databázím, rizika úniku informací

5. Hledání dalších dokumentů o forenzní analýze - časopisy, patenty, webové zdroje

6. "Chemie": Drogy, pilulky, toxikologické databáze

7. Databáze DNA

8. "Materiály": autoskla, skla, laky, textilní vlákna, jaderné materiály, půda, hořlaviny, střelný prach, …

9. "Obrazové aj.. databáze": Trasologické, daktyloskopické, balistické a jiné obrazové databáze

10. Spektroskopické databáze - UV/VIS

11. Spektroskopické databáze - IR (HITRAN, GEISA)

12. Spektroskopické databáze - NMR, X-ray, MS

13. Spektra - prediktory, odhadové metody

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (09.02.2018)

Zápočet na základě vypracovaného skupinového projektu a jeho obhajoby

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha