PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Databáze v chemické a forenzní analýze - N143043
Anglický název: Databases in Chemical and Forensic Analysis
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M143014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na seznámení s forenzními databázemi, s důrazem na chemické, biochemické a materiálově zaměřené.
Poslední úprava: Jirát Jiří (11.12.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v existujících forenzních databázích

Rozumět principům získávání, úpravy a vkládání dat do těchto databází, vědět, jaké vlastnosti/charakteristiky jsou v určitých typech databází dostupné

Vyhledávat údaje v demonstračních verzích vybraných databází

Poslední úprava: Jirát Jiří (11.12.2012)
Literatura -

Z: James, S. H., & Nordby, J. J. (2009). Forensic science: An introduction to scientific and investigative techniques 3rd ed. Boca Raton: CRC Press. ISBN: 1420064932

Poslední úprava: Jirát Jiří (11.11.2014)
Studijní opory -

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího

Poslední úprava: Jirát Jiří (11.12.2012)
Sylabus -

1. Obecný úvod do databází

2. Obecný úvod do databází II

3. Obecný úvod do databází III

4. Technické prostředky pro bezpečný a šifrovaný přístup k databázím, rizika úniku informací

5. Hledání dalších dokumentů o forenzní analýze - časopisy, patenty, webové zdroje

6. "Chemie": Drogy, pilulky, toxikologické databáze

7. Databáze DNA

8. "Materiály": autoskla, skla, laky, textilní vlákna, jaderné materiály, půda, hořlaviny, střelný prach, …

9. "Obrazové aj.. databáze": Trasologické, daktyloskopické, balistické a jiné obrazové databáze

10. Spektroskopické databáze - UV/VIS

11. Spektroskopické databáze - IR (HITRAN, GEISA)

12. Spektroskopické databáze - NMR, X-ray, MS

13. Spektra - prediktory, odhadové metody

Poslední úprava: Jirát Jiří (31.08.2015)
Studijní prerekvizity -

Chemická informatika, Analytická chemie I, Biochemie I

Poslední úprava: Jirát Jiří (12.12.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 70
Zkouškový test 30

 
VŠCHT Praha