PředmětyPředměty(verze: 890)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Konzervování usní a textilu - M148004
Anglický název: Conservation of leather and textile
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://Předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)
Předmět shrnuje základními principy degradace usní a textilu. Zabývá se možnostmi jejich čištění a konzervování.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Student bude umět:

principy degradace usně a textilu

postupy konzervování usní a textilu a možnosti jejich ochrany

Literatura -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford, 1998. ISBN 0-7506-2620-8

Kite M., Thomson R.: Conservation of Leather and related materials. Butterworth Heineman, Oxford, 2006. ISBN: 978-0-7506-4881-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

e-learning

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Zkouška má písemnou a ústní část.

Sylabus -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

1. Technologie výroby usní

2. Vlastnosti usní a jejich identifikace

3. Degradace usní

4. Konzervace usní

5. Kožešiny a peří

6. Speciální typy usní

7. Textilie - struktura a vlastnosti

8. Degradace textilií

9. Průzkum textilních objektů

10. Možnosti čištění textilií

11. Konsolidace textilií

12. Dezinfekce textilií

13. Preventivní konzervace textilií

14. Praktické ukázky restaurování sbírkových předmětů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha