PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Konzervace usní a textilu - N148008
Anglický název: Conservation of leather and textile
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Ohlídalová Martina Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M148004
Anotace -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (07.10.2013)
Předmět shrnuje základními principy degradace usní a textilu. Zabývá se možnostmi jejich čištění a konzervce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

Student bude umět:

principy degradace usně a textilu

postupy konzervování usní a textilu a možnosti jejich ochrany

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ148 (23.09.2013)

R:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

R:Sturge T:,he Conservation of Leather Artefacts (Case Studies from the Leather Conservation Centre,2000, ISBN: 0-946072-06-X

Studijní opory -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

http://eso.vscht.cz

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

Zkouška má písemnou a ústní část.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (10.09.2013)

1. Technology of leather production

2. Leather properties and their identification

3. Degradation of leather

4. Technology of leather conservation and restoration

5. Waterlogged and archeological leathers

6. Special types of leathers

7. Fur

8. Textiles -structure and properties

9. Degradation of textiles

10. Cleaning of textiles

11. Conservation of textiles

12. Conservation of archaeological textiles

13. Disinfection of textiles

14. Storage and display of textiles

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha