PředmětyPředměty(verze: 890)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Konzervování dřeva - M148013
Anglický název: Wood conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148071
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Předmět přináší informaci o struktuře a vlastnostech dřeva, příčinách jeho poškození a možnostech jeho konzervování a ochrany.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Student bude umět:

Strukturu, vlastnosti a degradaci dřeva.

Možnosti konzervace a ochrany dřeva.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Z Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo, STOP, Praha 2000.

D Rowell R.M. (ed.): Handbook of wood chemistry and wood composites. Taylor and Frencis, 2005.

D Unger A. Schniewind A.P., Unger W.: Conservation of wooden artifacts. A handbook. Springer, 2001.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (30.01.2018)

e-learning

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

1.Struktura jehličnatého dřeva

2. Struktura listnatého dřeva.

3.Vlastnosti dřeva.

4. Příčiny poškození dřeva - abiotičtí činitelé

5. Poškození dřeva - biologičtí škůdci.

6.Metody průzkumu dřeva

7. Principy ochrany dřeva

8. Likvidace škůdců

9. Povrchové úpravy dřeva

10. Polychromie

11. Lepení dřeva

12. Tmelení dřeva

13. Konsolidace dřeva

14.Vodou nasycené dřevo

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,9 54
3 / 3 85 / 84
 
VŠCHT Praha