PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Konzervování dřeva - N148071
Anglický název: Wood conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M148013
Pro druh:  
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M148013
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)
Předmět přináší informaci o struktuře a vlastnostech dřeva, příčinách jeho poškození a možnostech jeho konzervování a ochrany.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)

Student bude umět:

Strukturu, vlastnosti a degradaci dřeva.

Možnosti konzervace a ochrany dřeva.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)

Z Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo, STOP, Praha 2000.

D Rowell R.M. (ed.): Handbook of wood chemistry and wood composites. Taylor and Frencis, 2005.

D Unger A. Schniewind A.P., Unger W.: Conservation of wooden artifacts. A handbook. Springer, 2001.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/rud/index/studium

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)

1.Struktura jehličnatého dřeva

2. Struktura listnatého dřeva.

3.Vlastnosti dřeva.

4. Příčiny poškození dřeva - abiotičtí činitelé

5. Poškození dřeva - biologičtí škůdci.

6.Metody průzkumu dřeva

7. Principy ochrany dřeva

8. Likvidace škůdců

9. Povrchové úpravy dřeva

10. Polychromie

11. Lepení dřeva

12. Tmelení dřeva

13. Konsolidace dřeva

14.Vodou nasycené dřevo

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (14.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha