PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Rafinérská a petrochemická zařízení - M215008
Anglický název: Doplnit
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://web.vscht.cz/maxad/RPZ_2012.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Maxa Daniel Ing. Ph.D.
Záměnnost : N215017
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)
Cílem předmětu je aplikace a rozšíření znalostí zejména základů chemického inženýrství pro výpočty jednotkových operací používaných v průmyslu zpracování ropy a produkce kapalných paliv. Základem předmětu kromě popisu jednotlivých zařízení, jejich funkce, používaných kapacit a použitých konstrukčních materiálů také úloha těchto jednotek v rámci rafinerie a podobných provozů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Studenti budou umět:

Přiřadit jednotlivým procesům využívaným v průmyslu zpracování ropy vhodný typ jednotkové operace nebo jejich kombinace

Zvolit pro daný účel vhodný typ zařízení

Zpracovat základ technologického výpočtu zařízení

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Z: Trambouze P., Petroleum Refining 4, Materials and Equipment. Editions Technip, 2000, ISBN: 2-7108-0761-0

D: Blažek J., Rábl, V., Základy zpracování a využití ropy, VŠCHT 2006, ISBN: 80-7080-619-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Maxa D., interní učební texty a příklady, http://web.vscht.cz/maxad/PPZ

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Obecný postup při návrhu procesu/zařízení, ekonomické a environmentální aspekty

2. Charakterizace vícesložkových směsí a jejich separace, účinnost dělení

3. Návrhové (zjednodušené) výpočty dělení vícesložkových směsí, principy rigorózního výpočtu separací

4. Typy a konstrukce patrových rektifikačních kolon, porovnání provozních parametrů

5. Typy a konstrukce náplňových/výplňových kolon, charakteristické parametry

6. Konstrukce, použití trubkových pecí, hlavní části, základní parametry

7. Trubkové pece - principy, konstrukce, používaná paliva a jejich vlastnosti

8. Trubkové pece - vzorový výpočet

9. Výměníky tepla - základní typy, konstrukce, materiály, použití

10. Výměníky tepla - vzorový výpočet

11. Čerpadla, základní typy, použití

12. Kompresory, dmychadla, základní typy, použití

13. Doprava a skladování kapalin

14. Reaktory, speciální typy používané v rafinérském a petrochemickém průmyslu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Matematika A, Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha