PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Palivářská a petrochemická zařízení - N215017
Anglický název: Equipment for Fuel Processing Technology and Petrochemistry
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://web.vscht.cz/maxad/RPZ_2012.html
Garant: Maxa Daniel Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M215008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: ROZ215 (20.11.2013)

Students will be able to:

choose appropriate unit operation(s) for particular chemical processes

choose appropriate calculation methods

work out basic equipment design

Literatura - angličtina
Poslední úprava: ROZ215 (26.09.2013)

R: Trambouze P., Petroleum Refining 4, Materials and Equipment. Editions Technip, 2000, ISBN: 2-7108-0761-0

A: Blažek J., Rábl, V., Základy zpracování a využití ropy, VŠCHT 2006, ISBN: 80-7080-619-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (20.08.2013)

Maxa D., interní učební texty a příklady, http://web.vscht.cz/maxad/PPZ

Sylabus
Poslední úprava: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (20.11.2012)

1. Obecný postup při návrhu procesu/zařízení, ekonomické a environmentální aspekty

2. Charakterizace vícesložkových směsí a jejich separace, účinnost dělení

3. Návrhové (zjednodušené) výpočty dělení vícesložkových směsí, principy rigorózního výpočtu separací

4. Typy a konstrukce patrových rektifikačních kolon, porovnání provozních parametrů

5. Typy a konstrukce náplňových/výplňových kolon, charakteristické parametry

6. Konstrukce, použití trubkových pecí, hlavní části, základní parametry

7. Trubkové pece - principy, konstrukce, používaná paliva a jejich vlastnosti

8. Trubkové pece - vzorový výpočet

9. Výměníky tepla - základní typy, konstrukce, materiály, použití

10. Výměníky tepla - vzorový výpočet

11. Čerpadla, základní typy, použití

12. Kompresory, dmychadla, základní typy, použití

13. Doprava a skladování kapalin

14. Reaktory, speciální typy používané v rafinérském a petrochemickém průmyslu

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (20.08.2013)

Math I, Chemical engineering I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha