PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Radioaktivní odpady - M218007
Anglický název: Radioactive Waste Management
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 16 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vidivici.cz/surao2
http://www.sujb.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Záměnnost : N218018, N218018A
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)
Předmět poskytne studentům přehled o zajištění zacházení s radioaktivními odpady, o související legislativě, o budoucnosti možných řešení radioaktivních odpadů. Pozornost je také věnována fyzikálním základům, některým technickým řešením ap. Samozřejmostí je seznámení se základními pojmy, oboru ionizujícího záření, terminologii, jednotkami.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

Student bude umět:

Orientaci v oboru, přehled zodpovědností,

Legislativu související s RAO

Posouzení možností likvidace jednotlivých typů radioaktivního odpadu.

Literatura -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (23.01.2018)

Z:Zákon 263/2016 "Atomový zákon"

Z: Vyhláška SÚJB 422/2016 "Vyhláška o radiační ochraně"

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

www.sujb.cz

www.portal.gov.cz

www.surao.cz

web.vscht.cz/sajdlp

Metody výuky
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

viz zátěž studenta

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

1. Energetická bilance Země, současnost a budoucnost

2. Zdroje energie v různých zemích

3. Jaderná bezpečnost

4. Zabezpečování kontroly zacházení s radioaktivními materiály ze strany mezinárodních organizací.

5. Legislativní opatření v ČR

6. Způsoby likvidace nízkoaktivního odpadu

7. Způsoby likvidace středněaktivního odpadu, případně směsného odpadu

8. Způsoby likvidace vysokoaktivníhoaktivního odpadu - vyhořelé palivové články

9. Příklady jednotlivých postupů likvidace RAO užitých ve světě

10. Výroba jaderných paliv

11. Přepracování jaderného paliva

12. Ukládání upravených radioaktivních odpadů

13. Demontáž a likvidace jaderných elektráren

14. Likvidace ETE - přehled obsahu provedených studií

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)

ne

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (29.01.2018)

Ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha