PředmětyPředměty(verze: 865)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Radioaktivní odpady - N218018
Anglický název: Radioactive Waste Management
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vidivici.cz/surao2
http://www.sujb.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Záměnnost : N218018A
Z//Je záměnnost pro: M218007, N218018A
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (22.02.2016)
The course will provide students with an overview of the security of radioactive waste management, the relevant legislation, the future of the possible solutions of radioactive waste. Attention is also paid to the basics, ie the units field of ionizing radiation, terminology, technology and present situation in the world.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

Student bude umět:

Orientaci v oboru, přehled zodpovědností,

Legislativu související s RAO

Posouzení možností likvidace jednotlivých typů radioaktivního odpadu.

Literatura
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (23.01.2018)

Z:Zákon 263/2016 "Atomový zákon"

Z: Vyhláška SÚJB 422/2016 "Vyhláška o radiační ochraně"

Studijní opory
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

www.sujb.cz

www.portal.gov.cz

www.surao.cz

web.vscht.cz/sajdlp

Sylabus -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

1. Energetická bilance Země, současnost a budoucnost

2. Zdroje energie v různých zemích

3. Jaderná bezpečnost

4. Zabezpečování kontroly zacházení s radioaktivními materiály ze strany mezinárodních organizací.

5. Legislativní opatření v ČR

6. Způsoby likvidace nízkoaktivního odpadu

7. Způsoby likvidace středněaktivního odpadu, případně směsného odpadu

8. Způsoby likvidace vysokoaktivníhoaktivního odpadu - vyhořelé palivové články

9. Příklady jednotlivých postupů likvidace RAO užitých ve světě

10. Výroba jaderných paliv

11. Přepracování jaderného paliva

12. Ukládání upravených radioaktivních odpadů

13. Demontáž a likvidace jaderných elektráren

14. Likvidace ETE - přehled obsahu provedených studií

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

ne

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 13
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 20
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha