PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní projekt specializace Chemické technologie v energetice II. - M218021
Anglický název: Laboratory project of specialization Chemical technologies in power engineering
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mištová Eva Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N218028
Anotace -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (05.02.2024)
Cílem předmětu je prohloubení schopností studenta samostatně pracovat na vědeckém projektu. Student si zvolí projekt z vypsaných témat prací na Ústavu energetiky pro aktuální školní rok. Téma projektu může být experimentální, rešeršní nebo kombinované. Student na dané téma vypracuje projekt, který ohodnotí vedoucí práce a poté projekt musí obhájit před hodnotící komisí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (15.01.2024)

Studenti budou umět:

samostatně a systematicky pracovat na výzkumném projektu

připravit si prezentaci projektu

obhájit projekt před odbornou komisí

Literatura -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (15.01.2024)

Z: dle doporučení vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (15.01.2024)

Pokyny pro vypracování závěrečné zprávy semestrálního projektu. Dostupné v elektronické formě na https://uen.vscht.cz/studium/8328

Sylabus -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (15.01.2024)

1. Studium literatury

2.-12. Práce na konkrétním výzkumné projektu

13. Příprava prezentace projektu

14. Obhajoba projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (15.01.2024)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (15.01.2024)

Odevzdání tištěné verze projektu - hodnotí vedoucí práce, následuje ústní obhajoba vypracovaného projektu před komisí - hodnotí komise.

 
VŠCHT Praha