PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Semestrální projekt - N218028
Anglický název: Project
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Je záměnnost pro: M218011
Anotace -
Poslední úprava: TAJ218 (25.09.2013)
Student si zvolí projekt z vypsaných témat prací pro aktuální školní rok. Téma projektu může být experimentální, rešeršní nebo kombinované. Student na dané téma vypracuje projekt, který ohodnotí vedoucí práce a poté projekt musí obhájit před hodnotící komisí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ218 (04.07.2013)

Studenti budou umět:

samostatně a systematicky pracovat na výzkumném projektu

připravit si prezentaci projektu

obhájit projekt před odbornou komisí

Literatura -
Poslední úprava: TAJ218 (04.07.2013)

Z: dle doporučení vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ218 (04.07.2013)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ218 (25.09.2013)

1. Studium literatury

2. Práce na konkrétním výzkumné projektu

3. Příprava prezentace projektu

4. Obhajoba projektu

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (26.09.2013)

Power Engineering

 
VŠCHT Praha