PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Praktický seminář z hygienicko-klinické mikrobiologie - M320033
Anglický název: Advanced course of hygienic and clinical microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Častorálová Markéta Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320075
Anotace -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)
Náplní tohoto předmětu je doplnění teoretických znalostí z obecné mikrobiologie a rozšíření vědomostí směrem ke klinické mikrobiologii, k etiologii infekčních onemocnění, infekčních komplikací onemocnění a epidemiologickým situacím. Smyslem semináře je také umět identifikovat bakterie v biologických materiálech, rozlišit pravé původce infekčních onemocnění od pouhé kolonizace a umět zhodnotit závažnost nálezů patogenních bakterií a navrhnout případnou terapii. Studenti dostanou ucelený obraz o mikrobiologické diagnóze, která je velkým podkladem pro směr antimikrobiální léčby.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Studenti budou umět:

  • rozumět prostředí a uspořádání laboratoře hygienicko-klinické mikrobiologie,
  • identifikovat diagnostickými metodami vybrané nejvýznamnější zástupce lidských patogenních a podmíněně patogenních mikroorganismů,
  • využívat získaných znalostí pro praktickou práci odborníka v laboratoři klinické mikrobiologie.

Literatura -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Z: M. Votava a kol., Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody, Neptun, Brno, 2010, 978-80-86850-04-8

D: M. Votava a kol., Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, Brno, 2003, 80-902896-6-5

D: M. Votava, Lékařská mikrobiologie obecná, Neptun, Brno, 2005, 80-86850-00-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/MicrobeWiki

Sylabus -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

1. Náplň práce laboratoře klinické mikrobiologie – příjem biologických materiálů k vyšetření, jejich zpracování.

2. Zásady bezpečnosti práce v klinické laboratoři.

3. Principy přípravy kultivačních médií, principy mikroskopie mikroorganismů, identifikace Gram negativních i Gram pozitivních bakterií, aerobů i anaerobů.

4. Metody izolace patogenních a podmíněně patogenních původců infekcí, jejich identifikace, testy citlivosti k antibiotikům a interpretace nálezu.

5. Práce v mikrobiologickém informačním systému.

6. Mykobakteriologická a molekulárně biologická problematika řešená v klinické laboratoři.

7. Problematika antibiotik, jejich užití.

8. Seznámení s pracovištěm klinické mikrobiologie, provozem a jednotlivými odděleními a vztahem k ostatním pracovištím nemocnice.

9. Praktické ukázky na vybraném oddělení klinické mikrobiologie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Mikrobiologie, Biochemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (24.01.2018)

aktivní účast na seminářích, písemná i ústní část zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,5 14
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
Účast na seminářích 0,5 14
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha