PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Odborný praktický seminář z hygienickoklinické mikrobiologie - N320075
Anglický název: Practical course of hygienic and clinical microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M320033
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (07.11.2012)
Náplní tohoto předmětu je doplnění teoretických znalostí z obecné mikrobiologie a rozšíření vědomosti směrem ke klinické mikrobiologii, k etiologii infekčních onemocnění, infekčních komplikací onemocnění a epidemiologickým situacím. Smyslem semináře je vidět bakterie v biologických materiálech od pacientů, rozlišit pravé původce infekčních onemocnění od pouhé kolonizace a umět zhodnotit závažnost nálezů patogenních bakterií k diagnóze pacienta a k léčbě. Studenti dostanou ucelený obraz o mikrobiologické diagnóze, která je velkým podkladem pro směr antiinfekční léčby.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (07.11.2012)

Studenti budou umět:

  • se pohybovat v prostředí laboratoře hygienicko-klinické mikrobiologie
  • identifikovat diagnostickými metodami vybrané nejvýznamnější zástupce lidských patogenních a podmíněně patogenních mikroorganismů
  • využívat získaných znalostí pro praktickou práci odborníka v laboratoři klinické mikrobiologie.

Literatura -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (07.11.2012)

Z: M. Votava a kol., Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody, Neptun, Brno, 2010, 978-80-86850-04-8

D: M. Votava a kol., Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, Brno, 2003, 80-902896-6-5

D: M. Votava, Lékařská mikrobiologie obecná, Neptun, Brno, 2005, 80-86850-00-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (07.11.2012)

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/MicrobeWiki

Sylabus -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (07.11.2012)

Odborný praktický seminář z hygienickoklinické mikrobiologie je vyučován formou praktických laboratoří v Nemocnici Na Bulovce a je zakončený zkouškou.Studenti budou seznámeni s pracovištěm klinické mikrobiologie, jeho členěním ve vztahu ke klinickým pracovištím nemocnice, provozem oddělení, se zásadami bezpečnosti práce v infekční laboratoři a vlastní náplní práce mikrobiologické laboratoře při nemocnici. Uvidí příjem biologických materiálů k vyšetření, jejich zpracování, izolace patogenních a potenciálně patogenních původců infekcí, identifikace, testy citlivosti k antibiotikům a následné uzavírání výsledků spolu s interpretací nálezů klinikovi. Budou sledovat kroky práce v mikrobiologickém informačním systému, který jim bude představen. Studenti poznají i principy přípravy kultivačních medií, zopakují si principy mikroskopování a lékaři - mikrobiologové jim prakticky ukáží kroky při tvorbě mikrobiologické diagnostiky. Při hodnocení nálezů v biologických materiálech si zopakují a procvičí poznávání bakterií ze skupiny Gram plus i Gram minus, aerobů i anaerobů. Součástí stáže bude též problematika mykobakteriologická a molekulárně biologická.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (07.11.2012)

Mikrobiologie, Hygienicko-klinická mikrobiologie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha