PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy patologie člověka - M320035
Anglický název: Fundamentals of Human Pathology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Karamonová Ludmila Ing. Ph.D.
Zelenka Jaroslav doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320023
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními pojmy obecné patologie, s mechanismy patologických procesů a s klasickými i novějšími vyšetřovacími metodami.
Poslední úprava: Kubová Petra (03.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • orientovat se v pojmech obecné patologie;
  • orientovat se v mechanismech patologických procesů;
  • orientovat se v fyzikálních, chemickéch i biologických příčinách nemocí;
  • orientovat se v problematice patologie srdce a cév, dýchacího ústrojí, trávicího ústrojí, centrálního nervového systému atd.;
  • orientovat se v problematice moderních vyšetřovacích metod a postupů.

Poslední úprava: Karamonová Ludmila (11.09.2023)
Literatura -

Z: Silbernagel S., Lang F.: Atlas patofyziologie, 2012, 2. vydání, Grada Publishing, a.s., 9788024735559

Z: Bártová J.: Patologie pro bakaláře, 2004, Karolinum,UK, 3. vydání, 9788024607948

Z: Povýšil C., Steiner I.: Speciální patologie,2007, 2. vydání, Galén, 9788072624942

Poslední úprava: Karamonová Ludmila (11.09.2023)
Studijní opory -

e-learningové materiály

Slovník Bioléčiv a Základů patologie člověka přístupný na e-learningu předmětu

Poslední úprava: Karamonová Ludmila (13.09.2023)
Sylabus -

1. Příčiny onemocnění, smrt

2. Poruchy imunitního systému

3. Zánět

4. Regresivní změny a metabolické poruchy

5. Progresivní změny

6. Nádory

7. Patologie centrálního a periferního nervového systému

8. Patologie srdce a krevního oběhu

9. Patologie dýchacího ústrojí

10. Patologie trávicího systému

11. Patologie vylučovacího systému

12. Patologie pohybového ústrojí

13. Poruchy krvetvorby

14. Genetické poruchy

Poslední úprava: Karamonová Ludmila (11.09.2023)
Vstupní požadavky -

Biochemie, Biologie, Fyziologie

Poslední úprava: Karamonová Ludmila (24.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie, Biologie, Základy fyziologie člověka

Poslední úprava: Karamonová Ludmila (28.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

ústní zkouška

Poslední úprava: Karamonová Ludmila (26.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha