PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Patologie člověka - N320023
Anglický název: Human Pathology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Marinov Iuri doc. MUDr. CSc.
Karamonová Ludmila Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M320035
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ320 (07.03.2013)
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními pojmy obecné patologie, s mechanismy patologických procesů a s klasickými i novějšími vyšetřovacími metodami.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ320 (11.09.2013)

Studenti budou umět:

  • orientovat se v pojmech obecné patologie;
  • orientovat se v mechanismech patologických procesů;
  • orientovat se v fyzikálních, chemickéch i biologických příčinách nemocí;
  • orientovat se v problematice patologie srdce a cév, dýchacího ústrojí, trávicího ústrojí, centrálního nervového systému, pohlavních orgánů atd.;
  • orientovat se v problematice moderních vyšetřovacích metod a postupů.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ320 (07.03.2013)

Z: Mačák J., Mačáková J.: Patologie 2004, Grada Publishing, a.s., 9788024707853

Z: Mačák J., Mačáková J. Dvořáčková J: Patologie, 2012, 2 vydání, Grada Publishing, a.s., 9788024735306

Studijní opory -
Poslední úprava: SEK320 (27.08.2013)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Vznik a vývoj člověka

2. Nemoc a její příčiny

3. Zánět

4. Regresivní a metabolické změny

5. Progresivní změny a nádory

6. Struktura, funkce a poruchy nervového a endokrinního systému

7. Struktura, funkce a poruchy imunitního systému

8. Struktura, funkce a poruchy trávícího systému

9. Struktura, funkce a poruchy oběhového systému

10. Struktura, funkce a poruchy dýchacího a vylučovacího systému

11. Struktura, funkce a poruchy rozmnožovacího systému

12. Struktura, funkce a poruchy kožního a pohybového systému

13. Genetika člověka

14. Výživa člověka

Vstupní požadavky
Poslední úprava: TAJ320 (07.03.2013)

Biochemie, Biologie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: SEK320 (27.08.2013)

Biochemie I, Biochemie II, Biologie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Průběžné a zápočtové testy 40

 
VŠCHT Praha