PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Toxikologie potravin - M323009
Anglický název: Food Toxicology
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rychlík Michael Prof. Dr.
Záměnnost : N323022
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Cílem předmětu je objasnění současné strategie toxikologického hodnocení zdravotních rizik dietární expozice různým nebezpečným sloučeninám, které se mohou vyskytnout v potravním řetězci, jako jsou např. environmentální kontaminanty, přírodní toxiny a další sloučeniny vznikající v průběhu produkce a technologického zpracování potravin. Vedle vysvětlování základních principů, je pozornost soustředěna na příklady hodnocení a komunikaci rizik v případě globáoních krizí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)

Studenti budou umět:

  • Strategii hodnocení zdravotních rizik souvisejících s dietární expozicí různým chemickým škodlivinám;
  • Toxikologické principy a jejich vztah k legislativním opatařením směřujícím k ochraně zdraví konzumentů.
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)

Z: Püssa T. Principles of Food Toxicology, CRC Press, 2007, ISBN 0849380901

Z: Dabrowski W.D., Sikorski Z.E. eds Toxins in Food, CRC Press, 2005, eBook ISBN: 978-0-203-50235-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)

http://www.who.int/en/

http://www.efsa.europa.eu/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (24.01.2018)

V rozsahu sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)

Úvod do toxikologie potravin. Definice základních pojmů.

2. Toxikologické laboratorní testování potravinových kontaminantů.

3. Problematika epidemiologických průzkumů, citlivé skupiny populace.

4. Hodnocení zdravotního rizika z kontaminace životního prostředí.

5. Toxické kovy, perzistentní organické sloučeniny.

6. Látky používané v produkci potravin (pesticidy, veterinární léčiva).

7. Kontaminanty přecházející do potravin z kontaktních materiálů.

8. Potravinové přísady (sladidla, barviva, konzervační prostředky, antioxidanty).

9. Mykotoxiny a další mikrobiální toxiny.

10. Přírodní toxiny rostlinného a živočišného původu.

11. Porovnání rizika a užitku ("risk-benefit") při konečném hodnocení reziduí chemických látek v potravinách.

12. Biotechnologie, nové typy poživatin a jejich nezávadnost.

13. Doplňky stravy a produkty přírodního léčitelství.

14. Komunikace rizik kontaminantů a potravinových přísad vnímaných konzumenty.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Nejsou vyžadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (28.01.2018)

Vypracování a obhájení semestrálního projektu.

Písemná a ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha