PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Principy úchovy potravin - M324005
Anglický název: Principles of Food Preservation
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 60 / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D.
Votavová Lenka Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM324005, N324028
Je záměnnost pro: AM324005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět se zaměřuje na metody konzervace potravin. U každé metody je popsán základní princip, jsou uvedeny způsoby skladování výrobků a změny, které lze očekávat během výroby a skladování potravin. Pozornost je věnována i bariérové teorii a postupům při výrobě minimálně opracovaných potravin.
Poslední úprava: Votavová Lenka (25.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat probíhající změny během výroby a skladování potravin.

Navrhnout způsob konzervace pro konkrétní potravinářský výrobek.

Vypočítat účinnost konzervačního zákroku a navrhnout jeho optimalizaci.

Odhadnout dobu skladovatelnosti potravinářského výrobku.

Poslední úprava: Votavová Lenka (30.01.2018)
Literatura -

Z: Kadlec P.,Melzoch K.,Voldřich M. a kol.,Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob,Key Publishing,Ostrava,2011,978-80-7418-086-6

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kol.,Co byste měli vědět o výrobě potravin, Technologie potravin, Key Publishing,Ostrava,2009,978-80-7418-051-4

D: Fellows P.J.,Food Processing Technology, Principles and Practice, Woodhead Publishing,2009,978-1-84569-216-2

D: Velíšek J., Hajšlová J.,Chemie potravin I a II, Ossis,Tábor,2009,978-80-86659-17-6

D: Databáze pro vyhledávání primárních literárních zdrojů (např. Chemical Abstracts, SciFinder, FSTA, Web of Science, Scopus, Scirus)

D: Tucker G.S., Food Biodeterioration and Preservation, Blackwell Publishing Ltd, 2008, 9781405154178.

Poslední úprava: Čížková Helena (31.01.2018)
Studijní opory -

https://ukp.vscht.cz/studium/mgrstudium/prvni-rocnik/principy

Poslední úprava: Čížková Helena (31.01.2018)
Sylabus -

1. Směry v úchově potravin. Nežádoucí změny v potravinách a potravinářských surovinách a možnosti jejich ovlivnění.

2. Faktory ovlivňující změny potravin.

3. Stabilita výrobků a predikce trvanlivosti.

4. Vylučování mikroorganismů z prostředí výroby a potravin.

5. Termosterilace. Faktory ovlivňující termoinaktivaci mikroorganismů. Způsoby sdílení tepla a provedení termosterilace.

6. Odporový, dielektrický a infračervený ohřev potravin (princip, zařízení, praktické využití).

7. Netermální metody konzervace potravin - konzervace zářením.

8. Netermální metody konzervace potravin – konzervace vysokým hydrostatickým tlakem, ultrazvukem, vysokointenzivním pulzním elektrickým polem a jinými moderními fyzikálními a chemickými postupy.

9. Osmoanabiosa. Snižování aktivity vody v potravinách sušením, odpařováním, proslazováním, solením a vymražováním.

10. Konzervace potravin nízkou teplotou. Chlazení a chladírenské skladování potravin. Metody chlazení potravin. Zmrazování a mrazírenské skladování potravin. Metody a podmínky zmrazování. Změny během zmrazování a skladování.

11. Chemické metody konzervace potravin. Vlastnosti vybraných konzervačních aditivních chemických látek. Principy účinku. Technologické a zdravotní aspekty.

12. Biologické metody konzervace (cenoanabiosa). Alkoholové, mléčné a octové kvašení, mikrobiální proteolýza. Bariérová teorie.

13. Shrnutí podkladů pro analýzu rizik pro různé typy výrobků. Praktické příklady potravinářských výrobků, určení možného způsobu konzervace, definice faktorů ovlivňujících jejich nežádoucí změny a predikce jejich skladovatelnosti.

14. Výpočet a hodnocení inaktivačního/inhibičního účinku jednotlivých metod konzervace potravin.

Poslední úprava: Čížková Helena (12.06.2023)
Studijní prerekvizity -

Chemie potravin

Biochemie

Mikrobiologie

Technologie potravin

Poslední úprava: Votavová Lenka (30.01.2018)
 
VŠCHT Praha