PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Předdiplomní laboratoř programu technologie potravin - M352003
Anglický název: Food Technology: Pre-diploma Laboratory
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D.
Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Pour Vladimír Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N352009
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Studenti pracují v laboratořích na úlohách, které souvisí se zadáním jejich diplomové práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Studenti budou umět:

samostatně řešit zadané laboratorní úlohy sovisející s jejich diplomovou prací.

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Dle diplomové práce.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

None.

Metody výuky -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Experimentální laboratorní výuka formou individuálních prací v sovislosti s tématem diplomové práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

1. - 14. Práce na zadaných úkolech pod dohledem příslušného vedoucího, případně konzultanta diplomové práce.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

None.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

None.

 
VŠCHT Praha