PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Předdiplomní laboratoř programu technologie potravin - N352009
Anglický název: Food Technology: Pre-diploma Laboratory
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Pour Vladimír Ing. CSc.
Kyselka Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M352003
Anotace -
Poslední úprava: Pour Vladimír Ing. CSc. (17.12.2012)
Studenti pracují v laboratořích na úlohách, které souvisí se zadáním jejich diplomové práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pour Vladimír Ing. CSc. (17.12.2012)

Studenti budou umět:

samostatně řešit zadané laboratorní úlohy sovisející s jejich diplomovou prací.

Literatura -
Poslední úprava: Pour Vladimír Ing. CSc. (02.10.2013)

Dle diplomové práce.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Pour Vladimír Ing. CSc. (02.10.2013)

None.

Metody výuky -
Poslední úprava: Pour Vladimír Ing. CSc. (17.12.2012)

Experimentální laboratorní výuka formou individuálních prací v sovislosti s tématem diplomové práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Pour Vladimír Ing. CSc. (17.12.2012)

1. - 14. Práce na zadaných úkolech pod dohledem příslušného vedoucího, případně konzultanta diplomové práce.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Pour Vladimír Ing. CSc. (02.10.2013)

None.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Pour Vladimír Ing. CSc. (02.10.2013)

None.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 15
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2,5 70
3 / 3 85 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha