PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř radioanalytických metod - M402041
Anglický název: Laboratory of radioanalytical methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Člupek Martin Ing. Ph.D.
Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Korekvizity : M402008
Anotace
Laboratorní cvičení seznámí studenty s metodikami a technikami používanými v praxi. Jsou v nich aplikovány různé analytické metody a způsoby detekce ionizujícího záření, včetně terénního in-situ měření radonu v podzemní vodě v prostorách Meziuniverzitní podzemní laboratoře Josef.
Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Výstupy studia předmětu

1. Absolvent bude umět používat základní přístroje pro měření radioaktivity.

2. Absolvent bude umět pracovat v radioanalytické laboratoři a analyzovat radioaktivní materiál.

3. Absolvent bude umět zpracovat naměřená data za účelem stanovení vybraných parametrů.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Literatura

Návody pro konkrétní úlohy budou studentům poskytnuty včas před samotnou prací.

Poslední úprava: Řezanka Pavel (31.01.2018)
Sylabus

Náplní těchto laboratoří jsou tyto práce:

1. Stanovení polotloušťky vybraných materiálů pro různé energie gama záření; Určení poločasu přeměny dlouhodobého radionuklidu 87Rb

2. Určení poločasu přeměny krátkodobého radionuklidu 137mBa; Studium radioaktivní rovnováhy systému 137Cs/137mBa

3. Stanovení beta-aktivity pomocí kapalinové scintilační spektrometrie a studium sorpčního chování radionuklidů

4. Stanovení radonu in situ ve vzorcích podzemní vody ze štoly Josef

Poslední úprava: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Studijní prerekvizity -

M402008

Poslední úprava: Řezanka Pavel (31.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha