PředmětyPředměty(verze: 874)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Blokováno pro ČJ verzi předmětu Structure and Properties of Molecules - M403030
Anglický název: Structure and Properties of Molecules
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
N//Je neslučitelnost pro: AM403030
Z//Je záměnnost pro: AM403030
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.01.2018)

1. Molecular symmetry: principles of the group theory.

2. Molecular symmetry: point groups.

3. Molecular symmetry: matrix representation of a group, irreducible representations.

4. Molecular symmetry: symmetry of orbitals.

5. Introduction to spectroscopy: types of spectra, transition moment, Raman spectra.

6. Rotational spectra: selection rules, calculations of molecular geometry, the Stark effect.

7. Vibrational spectra of diatomic molecules: selection rules, vibrational-rotational interactions, anharmonical vibrations.

8. The Lagrange equations.

9. Vibrational spectra of general molecules: FG-analysis.

10. Symmetry of normal vibrations.

11. Electronic spectra: selection rules, Franck-Condon principle.

12. Roentgen spectra, photoelectron spectroscopy.

13. The Zeeman effect, ESR.

14. NMR, the screening effect, chemical shift, spin-spin interaction.

 
VŠCHT Praha