PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Průmysl 4.0 - M445018
Anglický název: Industry 4.0
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hassouna Fatima doc. Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N445084
Anotace -
Robotické systémy jsou předmět, který si klade za cíl seznámit studenty s moderními přístupy a využitím robotiky v technologické a biomedicínské praxi. Nedílnou součástí předmětu jsou individuální a skupinové projekty, kde student nové znalosti aplikuje při komunikaci a řízení mobilního autonomního robota nebo robotického manipulátoru.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • ovládat a navigovat mobilní roboty a jejich skupiny
  • ovládat robotické manipulátory s více stupni volnosti
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Literatura -

Z: An-Chyau,H.,Ming-Chih,Ch.,Adaptive Control of Robot Manipulators, World Scientific, New Jersey,2010,109814307416

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Studijní opory -

www.mindstorms.lego.com/

www.ni.com

Poslední úprava: Mareš Jan (14.06.2018)
Sylabus -

1) Úvod do předmětu, Definice, Rozdělení, Funkce, Senzory a akční členy, kalibrace

2) Robotické manipulátory, Schémata, Stupně volnosti, Učení

3) Kinematika kyberfyzikálních systémů, Posuvný pohyb, Rotace

4) Matice homogenní transformace

5) Mobilní roboti - autonomní, dálkově řízení, typy mobilních robotů

6) Navigace robota v souřadnicovém systému, přímovazební a zpětnovazební řízení (s využitím digitální kamery)

7) Hierarchická paradigmata řízení robotů (Strips, NHC), RSC architektura

8) Internet věcí, definice, využití

9) Internet služeb, definice, využití

10) Systémy "Smart sensors" a "Smart cities"

11) Virtuální realita, využití v technologické praxi

12) Rozšíření realita, využití v technologické praxi

13) Virtuílní realita a 3D modelování, tvorba modelů

14) Aplikační příklad

Poslední úprava: Mareš Jan (14.06.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Mareš Jan (18.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Vypracování deseti laboratorních úloh: 0 - 25 bodů

Zápočtový test: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Poslední úprava: Mareš Jan (26.04.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha