PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Prediktivní řízení - M445019
Anglický název: Predictive Control
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan prof. Ing. Ph.D.
Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445085
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Prediktivní řízení je předmět, který shrnuje pokročilé a modelrní metody řízení procesů. Základním pilířem těchto metod je matematický model, který umožňuje využít matematických metod založených na řešení diofantických rovnic, lineárním či kvadratickém programování. Vše je doplněno o aplikační příklady, kde si studenti vyzkouší nové znalosti aplikovat.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat pokročilé a prediktivní metody řízení ( Pole Placement, Predictive Functional Control, Model Predictive Control)

Používat optimalizační metody (lineární

Poslední úprava: Mareš Jan (14.06.2018)
Literatura -

Z: Mareš, J. Hrnčiřík, P., Základy prediktivního řízení, VŠCHT Praha, 2012, 9788070808238

D: Balátě, J. Automatické řízení, BEN, Praha, 2004, 8073001489

Poslední úprava: Mareš Jan (03.10.2023)
Studijní opory -

https://www.honeywellprocess.com/en-us/explore/products

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

ústní zkouška

Poslední úprava: Mareš Jan (04.10.2023)
Sylabus -

1) Spojitá a diskrétní oblast, diference, sumace, diferenční rovnice, Z-transformace.

2) Stabilita v diskrétní oblasti, delta modely, PSD regulátor, IMC regulátor

3) Spojitý a diskrétní stavový popis.

4) Nelineární a vícerozměrové systémy, regulace, kompenzátory, SplitRange.

5) Adaptivní metody řízení, jednodušší forma prediktivního řízení - PFC.

6) Standardní forma prediktivního řízení � GPC, formulace účelové funkce, formulace predikčního modelu s využitím diofantických rovnic.

7) Formulace predikčního modelu s využitím inverzní matice a stavového popisu. Analytické řešení účelové funkce a výpočet regulačního zákona, standardní a odchylkový tvar.

8) Zavedení omezení akční veličiny a numerický výpočet regulačního zákona.

9) Aplikační příklad I (jednorozměrový lineární systém).

10) MATLAB Multi Parametric Toolbox.

11) Prediktivní řízení vícerozměrových systémů.

12) Prediktivní řízení nelineárních systémů.

13) Aplikační příklad II (vícerozměrový lineární systém).

14) Aplikační příkladd III (nelineární systém)

Poslední úprava: Mareš Jan (14.06.2018)
Studijní prerekvizity -

Teorie řízení

Poslední úprava: Mareš Jan (04.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Vypracování a obhajoba sedmi ročníkových projektů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Poslední úprava: Mareš Jan (03.10.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha