PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Prediktivní řízení - N445085
Anglický název: Predictive Control
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M445019
Pro druh:  
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M445019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (06.11.2012)
Prediktivní řízení je předmět, který shrnuje pokročilé a modelrní metody řízení procesů. Základním pilířem těchto metod je matematický model, který umožňuje využít matematických metod založených na řešení diofantických rovnic, lineárním či kvadratickém programování. Vše je doplněno o aplikační příklady, kde si studenti vyzkouší nové znalosti aplikovat.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: TAJ445 (22.08.2013)

Students will be able to:

  • use advanced and predictive control techniques (Pole Placement, Predictive Functional Control, Model Predictive Control)
  • Use optimization algorithms (linear programming, quadratic programming)
Literatura -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Z: Mareš, J. Hrnčiřík, P., Základy prediktivního řízení, VŠCHT Praha, 2012, 9788070808238

D: Balátě, J. Automatické řízení, BEN, Praha, 2004, 8073001489

Studijní opory -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (06.11.2012)

https://www.honeywellprocess.com/en-us/explore/products

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (04.04.2014)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou, získání zápočtu je přitom podmíněno aktivní účastí na cvičení a vypracování zadaných samostatných úloh.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ445 (22.08.2013)

1) Continuous and discrete domain, difference equations, Z-transform.

2) Stability in discrete domain, delta models, discrete PID, IMC controller.

3) State space description.

4) Nonlinear and MIMO systems.

5) Adaptive control techniques.

6) Standard form of predictive control. Cost function, prediction model

7) Prediction model derivation

8) Numerical solution of control law.

9) Application example I

10) MATLAB Multi Parametric Toolbox.

11) Predictive control of MIMO systems.

12) Predictive control of nonlinear systems.

13) Application example II.

14) Application example III.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

Matematika I, Teorie automatického řízení

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 20
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha