PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř oboru - N110017
Anglický název: Specialized Laboratory
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Předmět je vyučován jen v ZS
Garant: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc.
Rybáčková Markéta Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M110019, AM110019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (16.11.2012)
Cílem předmětu je teoretické a praktické seznámení studentů s moderními laboratorními technikami. Mezi probírané problematiky patří pokročilé sklářské práce, práce v inertní atmosféře s využitím jednoduchých inertních linek a septových technik, práce za nízkých teplot, práce za tlaku ve skleněných ampulích, hydrogenace a práce s nízkovroucími kapalinami a plyny. Přípravené produkty jsou izolovány některou ze separačních technik (mikrodestilace, sloupcová chromatografie) a jejich struktura a čistota určovány vybranými analytickými metodami (NMR spektroskopie, TLC, GC, UV-VIS spektroskopie). Součástí předmětu je práce na výzkumném projektu na pracovišti školitele.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (22.08.2013)

Studenti budou umět:

pokročilé sklářské techniky

prácovat za nízkých teplot v inertním prostředí na inertních linkách septovou technikou

pracovat v tlakových ampulích

pracovat s nízkovroucími kapalinami v inertním prostředí

Literatura -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Z. Jaroslav Kvíčala: Laboratorní technika organické chemie, VŠCHT Praha, Praha 2007. ISBN10: 8070803223, ISBN13: 9788070803223.

Studijní opory -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (04.07.2013)

Laboratorní předpisy

Metody výuky
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (24.08.2012)

V rámci tohoto předmětu posluchači absolvují týdenní kurz laboratorní techniky (organizováno turnusově Po-Pá 8:00 � 17:00, celkem 45 hodin). Další náplní kurzu je práce ve specializovaných laboratořích a literární rešerše (8 hodin týdně � 12 týdnů). Organizaci specializovaných laboratoří si studenti dohodnou s vedoucím práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (22.08.2013)

1. Seznámení s pokročilými sklářskými technikami, usklení Schlenkovy baňky.

2. Chránění propargylalkoholu dihydropyranem, kontrola čistoty produktu NMR spektroskopií.

3. Alkylace chráněného propargylalkoholu neznámým alkyljodidem, identifikace produktu NMR spektroskopií.

4. Deprotekce chráněného alkynylalkoholu, kontrola čistoty produktu NMR spektroskopií.

5. Stanovení neznámé koncentrace butyllithia.

6. Práce za nízkých teplot, syntéza neznámého kinetického silylenoletheru, izolace produktu mikrodestilací, identifikace produktu NMR spektroskopií.

7. Práce v zatavených ampulích, syntéza neznámého termodynamického silylenoletheru, izolace produktu mikrodestilací, identifikace produktu NMR spektroskopií.

8. Katalytická hydrogenace alkynolu na cis-alkenol.

9. Práce s nízkovroucími kapalinami, redukce alkynolu sodíkem v kapalném amoniaku na trans-alkenol.

10. Práce na výzkumném projektu pod vedením školitele.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Organická chemie II, Laboratoř organické chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Práce na individuálním projektu 1.9 54
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 20
Obhajoba individuálního projektu 60

 
VŠCHT Praha